Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg

ma 8 februari 2021 - 11:15
Medisch-onderzoek-innovatie
Onderzoek
Nieuws

De subsidieregeling Veelbelovende Zorg is opnieuw opengesteld. Net zoals in de afgelopen twee jaar is er voor 2021 in totaal 69 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is bevorderen dat de genoemde zorg sneller via het basispakket beschikbaar komt voor patiënten. Dit gebeurt door het financieren van onderzoek dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling.

De subsidieregeling geniet twee jaar na de lancering in 2019 toenemende bekendheid bij ziekenhuizen, aldus Zorginstituut Nederland. Een online informatiebijeenkomst over de regeling van de toezichthouder en subsidieverstrekker ZonMw trok dinsdag 2 februari 2021 bijna 300 belangstellenden. In 2020 ontvingen vijf onderzoeksprojecten voor veelbelovende zorg de eerste subsidies, het hoogste toegekende bedrag was 30 miljoen euro.

Van projectidee tot subsidieaanvraag

De indieningsperiode duurt tot dinsdag 6 april 2021 om 14:00 uur. Indieners moeten eerst met een projectidee komen, dat het doel en de relevantie van het onderzoeksproject onderbouwd verwoordt. Op basis daarvan nodigt de onafhankelijke adviescommissie veelbelovende zorg indieners wel of niet uit om hun projectidee verder uit te werken in een subsidieaanvraag.

De regeling was in 2019 de opvolger van ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’. Doel is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Dat was ook het doel van de eerdere regeling, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt vanwege de strenge voorwaarden. Met de nieuwe subsidieregeling moest veelbelovende zorg die nu nog niet via het basispakket vergoed werd, sneller toegankelijk gemaakt worden voor patiënten door tijdelijke opname in het basispakket. De meest recente ronde werd in september 2020 afgesloten.

Subsidieregeling springplank

‘De Subsidieregeling veelbelovende zorg fungeert zo als een springplank voor veelbelovende zorg in Nederland. De regeling voorziet volgens de initiatiefnemers in een duidelijke vraag en vult een lacune op. In de praktijk is het voor onderzoekers namelijk vaak lastig om genoeg geld bij elkaar te krijgen om ook de hoge zorgkosten aan patiënten tijdens het onderzoek te financieren. De Subsidieregeling veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als onderzoekskosten. Op basis van wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen zes maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

In 2020 kregen de eerste vijf onderzoeksprojecten van consortia van ziekenhuizen subsidie. Een zo’n project betrof onderzoek naar het op locatie produceren van CAR-T-cellen, door een consortia van ziekenhuizen onder leiding van het UMCG. Deze innovatieve immuuntherapie kan levensreddend zijn voor uitbehandelde kankerpatiënten met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. In 2020 zijn ook subsidies toegekend voor onderzoek naar een patiëntvriendelijke behandeling voor mensen met een zeer ernstige depressie, die een alternatief biedt voor elektroconvulsieve therapie (3,2 miljoen euro), en voor onderzoek naar patiëntvriendelijker zorg bij pijn op de borst (650 duizend euro).