Nieuwe stappen gegevensuitwisseling geboortezorg, JGZ

ma 29 maart 2021 - 12:45
Moeder-kind
Samenwerking
Nieuws

VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect hebben de afgelopen tijd landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De betrokken partijen hebben een impactanalyse laten uitvoeren en er zijn technische testen uitgevoerd op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect hebben landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De betrokken partijen hebben een impactanalyse laten uitvoeren en er zijn technische testen uitgevoerd op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

Partijen uit geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg hebben in 2016 al een dataset samengesteld om de overdracht naar jeugdgezondheidszorg te realiseren. Deze dataset is nu gebruikt om de overdracht in de praktijk te realiseren. Door te werken met de dataset worden gegevens op eenzelfde manier opgeslagen, een belangrijke voorwaarde om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen.

VIPP voor digitale gegevensuitwisseling

Het VIPP-stimuleringsprogramma kent veel uitingsvormen in andere segmenten van de zorgsector, Zoals VIPP 5 voor ziekenhuizen en klinieken, VIPP GGZ, InZicht (langdurige zorg) en OPEN (Eerstelijn). Verder gaat dit jaar het in 2020 aangekondigde VIPP Farmacie van start voor de farmaceutische patiëntenzorg. In de geboortezorg is VIPP Babyconnect opgezet om standaard en veilige gegevensuitwisseling te realiseren tussen patiënt en professional. VIPP Babyconnect neemt ook de digitale overdracht van geboortezorg naar JGZ mee. Sinds februari kunnen daarnaast ziekenhuizen deelnemen aan het programma.

Het ontwikkelteam van VIPP Babyconnect is met een door de partijen ingehuurde projectleider en leveranciers aan de slag gegaan met digitale uitwisseling. Dit gebeurt middels een overdrachtsbericht met data die momenteel wordt gebruikt bij de overdracht van gegevens. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen de bestaande mogelijkheden van het dossier en aansluiten bij de landelijke afspraken die tussen geboortezorg en JGZ er zijn gemaakt.

Geslaagde proof of concept

Bij een proof of concept (POC) werd vanuit het geboortezorgdossier een overdrachtsbericht ingelezen in het systeem van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee staat een groot deel van de gegevens in het systeem van de JGZ en hoeft er niet meer te worden overgetypt. Zo kan het overdrachtsproces verkort worden naar hooguit vijf minuten per kind. Verder voorkomt digitale overdracht dat (nieuwe) ouders minder accurate gegevens doorgeven als zij de overdrachtsbrief zijn vergeten (40-50% vergeet dit).

Nu er samenwerkingsafspraken, een impactanalyse en een geslaagde technische test liggen, kunnen volgende stappen worden gezet. De impactanalyse (oktober 2020 tot en met februari 2021) wordt medio april in een bestuurlijk overleg met NCJ, GGD GHOR, Actiz, VWS, VNG en bestuurders CareCodex besproken. Eerder zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, waaraan een vervolg wordt gegeven.

Met kleine stappen verder

De betrokken partijen kunnen ondertussen ‘met kleine stappen’ verder gaan in de samenwerking geboortezorg – jeugdgezondheidszorg binnen VIPP Babyconnect. In dit overleg wordt ook besloten of de geslaagde proof of concept (een onderdeel uit de impactanalyse) binnen VIPP Babyconnect de komende tijd verder kan worden ontwikkeld.

De kennis die in de impactanalyse en de proof of concept is opgedaan, komt – samen met resultaten uit verdere ontwikkelingen - beschikbaar in het afsprakenstelsel geboortezorg en kan binnen de regionale partnerschappen voor implementatie worden meegenomen. Zo kan de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg naadloos mee gaan binnen VIPP Babyconnect.