Nieuwe uitwisselprofielen IGJ, NZa en zorgkantoren

vr 6 januari 2023 - 11:27
Uitwisselprofielen-Foto
Financiën
Nieuws

Onlangs zijn drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschikbaar gekomen. Zorgaanbieders die vooroplopen in de toepassing van KIK-V, ook wel de koplopers genoemd, gaan met behulp van deze profielen in 2023 uitvragen van IGJ en de zorgkantoren beantwoorden.

De pilot voor het NZa Uitwisselprofiel is in voorbereiding. Tijdens de vergadering van december stelde de gezamenlijke ketenpartijen van KIK-V de nieuwe Uitwisselprofielen vast. Voorafgaand aan een inspectiebezoek beschrijft het Uitwisselprofiel de gegevensuitwisseling.

De IGJ stelt enkele vragen aan de locatie van een zorgaanbieder (tot dusver nog beperkt tot de verpleeghuiszorg) die bezocht zal worden. Dankzij dit nieuwe Uitwisselprofiel kan de zorgaanbieder die vragen eenvoudig en op tijd beantwoorden.

Voordelen uitwisselprofielen

Samen met de zorgkantoren is gewerkt aan dit nieuwe Uitwisselprofiel dat gaat over basisinformatie rondom personeel en cliënten in het zorginkoopproces. Kwaliteitsadviseurs bij zorgkantoren worden hiermee geholpen aan actuele gegevens. Dit levert een drietal voordelen op; het is efficiënt, biedt de mogelijkheid cijfers goed te vergelijken geeft partijen de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Daartoe heeft het NZa gekeken welke basale informatie noodzakelijk is bij een kostenonderzoek. Een deel daarvan, de informatie over (kosten) personeel, is nu opgenomen in een eerste versie van het Uitwisselprofiel.

Implementatie

Op korte termijn heeft de NZa geen kostenonderzoek in de verpleeghuiszorg gepland staan. Het Uitwisselprofiel moet dan ook vooral worden gezien als een basis om dit jaar ervaring op te doen met deze werkwijze. Parallel daaraan werkt de NZa binnen KIK-V-verband de andere onderwerpen uit die meestal in een kostenonderzoek van zorgaanbieders gevraagd worden, namelijk de materiële kosten en kapitaallasten.

De IGJ is voornemens om dit jaar de huidige uitvraag voorafgaand aan het inspectiebezoek te vervangen door de vragen die in het Uitwisselprofiel zijn opgenomen. Uitwisseling verloopt nu nog per mail maar er wordt samen met de IGJ gekeken of het aanleveren direct vanuit het datastation kan plaatsvinden, via de zogenoemde KIK-Starter.

Vanaf eind maart willen de zorgkantoren ook gebruik gaan maken van de KIK-Starter voor informatievragen in het Uitwisselprofiel. Hierdoor zal het mogelijk zijn dat zorgaanbieders die een datastation hebben geïmplementeerd, elk kwartaal met een enkele handeling de gevraagde informatie aanleveren. Er wordt gekeken hoe de zorgkantoren zorgaanbieders kunnen belonen voor het feit dat zij over actuelere en beter toepasbare cijfers beschikken.

Toekomstige Uitwisselprofielen

Er zullen nog meer Uitwisselprofielen volgen. Zowel voor én met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS wordt een Uitwisselprofiel samengesteld om beleidsinformatie over ontwikkelingen in de sector te verzamelen. Gezamenlijk werken de zorgkantoren, de Patiëntenfederatie Nederland en ActiZ aan een Uitwisselprofiel Cliëntinformatie.

De informatie die hieruit volgt kunnen deze partijen aanbieden aan cliënten of hun naasten die op zoek zijn naar passende zorgverlening. Naar verwachting zullen deze twee Uitwisselprofielen tegen het eind van het eerste kwartaal van dit jaar gereed zijn.

De beschrijving van de manier waarop vragen beantwoord kunnen worden met behulp van de modelgegevensset KIK-V is een belangrijk onderdeel van een Uitwisselprofiel. Beoogd wordt dat een zorgaanbieder met de modelgegevensset KIK-V met slechts een druk op de knop veel vragen kan beantwoorden. Het ziet er naar uit dat dit met de nieuwe Uitwisselprofielen nu heel dichtbij komt.