Nieuwe website gegevensuitwisseling in de zorg live

24 april 2020
Data-computer
Overheid
Nieuws

Zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg kunnen voortaan informatie over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg vinden op een aparte website. Sinds kort is deze site van het ministerie van VWS live. Hij biedt informatie over de stand van zaken op het gebied van regulering, nieuws en agendazaken. Vanaf 2021 moet digitale, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling wettelijk geregeld zijn.

Het ministerie van VWS werkt sinds enige tijd aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze wet gaat zorgaanbieders straks stapsgewijs verplichten om medische gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. De voormalige minister van medische Zorg & Sport Bruno Bruins benadrukte begin dit jaar te hopen dat de wet nog in 2020 door beide kamers van het parlement wordt aangenomen.

De regulering moet in 2021 ingaan en zo de vrijwillige samenwerking binnen het Informatieberaad een steun in de rug geven. Door elektronische gegevensuitwisseling gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet meer te doen via papieren dossiers, fax of cd-rom. Hiervoor zijn er ook al initiatieven zoals het Twiin-portaal, dat medio mei live gaat.

Tijdelijke oplossing gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg kwam deze week ook al met een overzicht van alle tijdelijke oplossingen die ICT-leveranciers aanbieden om gegevensuitwisseling gedurende de coronacrisis te vereenvoudigen. Het gaat daarbij onder meer om gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen met uiteenlopende EPD’s.

Op de nieuwe site staat onder meer uitleg over het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en informatie over normering en certificering. Ook zijn er inspirerende verhalen uit de praktijk te vinden waarin zorgprofessionals hun ervaringen delen over gegevensuitwisselingen. Binnenkort volgt informatie over andere programma’s zoals Digitale Toegang.

Informatieberaad Zorg

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In overleg met het zorgveld - via het Informatieberaad Zorg - is bepaald welke gegevensuitwisselingen als eerste in aanmerking kunnen komen voor de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze gegevensuitwisselingen zijn opgenomen in de eerste editie van de zogenoemde Roadmap.

Internetconsultatie

De internetconsulatie voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is op 10 maart begonnen. De consultatie die tot 7 april liep, was bedoeld om input te krijgen op het wetsvoorstel inzake digitale uitwisseling en dit verder te verbeteren.

Het gaat bij de nieuwe wet om een raamwet. De uitgewerkte eisen moeten later geregeld worden in algemene maatregelen van bestuur, die makkelijker te wijzigen zijn dan een wet. Het afgelopen jaar zijn er al stappen gezet om een aantal punten standaardisatie in de praktijk te ontwikkelen, waaronder gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH.

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg staat los van het tweede deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. De wet regelt ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Vanaf juli 2020 verplicht deze wet tot digitale inzage van alle medische gegevens van Nederlanders. het liefst online of via een app, maar desnoods ook via gegevensdragers zoals een usb-stick.