Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nivel: informatie op sites zorgverzekeraars vaak onvoldoende vindbaar

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat informatie op websites van zorgverzekeraars vaak onvoldoende goed vindbaar is. Over zeven van de tien onderzochte onderwerpen – zoals vergoeding voor fysiotherapie – kan minimaal driekwart van de verzekerden informatie vinden. Bij andere onderwerpen, zoals de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, is dat de helft of minder.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Nederlanders zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, maar zijn verder vrij in hun keuze voor verzekeraar of polis. Omdat digitale informatie steeds meer de boventoon voert, is het van toenemend belang dat vergelijkbare informatie over zorgverzekeringen vindbaar is op de websites van zorgverzekeraars. Het Nivel deed daarom onderzoek naar de vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars voor verzekerden.

Vindbaarheid informatie verschilt

Het percentage verzekerden dat informatie over de verschillende onderwerpen kon vinden, liep sterk uiteen: van 36 tot 84 procent. Volgens programmaleider Judith de Jong konden de meeste respondenten de vergoeding voor fysiotherapie vinden (84%); het overzicht van nagenoeg gelijke polissen werd door de minste respondenten gevonden (36%). Dat laatste is een overzicht van (vrijwel) dezelfde polissen die door één zorgverzekeraar of binnen hetzelfde concern worden aangeboden. Ook informatie over de eigen bijdrage voor kraamzorg en de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is lastig te vinden.

Bij een aantal onderwerpen, zoals de vergoeding voor orthodontie, waren er grote verschillen qua vindbaarheid tussen de verschillende websites van zorgverzekeraars. Deze verschillen hingen volgens het Nivel samen met hoe informatie gepresenteerd wordt. Zo melden sommige sites in het vergoedingenoverzicht dat orthodontie niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Pas na een aantal keer doorklikken wordt vervolgens zichtbaar dat er in uitzonderlijke gevallen wél vergoeding mogelijk is.

Vergelijkingssites duidelijk

Het kennisinstituut voerde net als vorig jaar het onderzoek uit in opdracht van toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Er werden 36 websites van zorgverzekeraars meegenomen. De NZa stelde onlangs dat informatie op vergelijkingssites voor zorgverzekeringen over het algemeen juist en duidelijk is. Wel zijn er een paar aandachtspunten om het risico te voorkomen dat vergelijkingssites verzekerden leiden naar een polis die niet bij hen bij past. Zo laten twee sites in de vergelijking standaard alleen de polissen zien die via deze vergelijkingssites zijn af te sluiten. Sommige sites wekken daarnaast ten onrechte de suggestie dat ze exclusieve kortingen bieden als iemand via de vergelijkingssite een polis afsluit.

Uit het onderzoek van het Nivel blijkt volgens de NZa dat zorgverzekeraars al veel doen om de informatieverstrekking steeds te verbeteren. ‘Kennelijk leveren de inspanningen van zorgverzekeraars nog niet altijd de gewenste verbetering van de vindbaarheid op. We vinden het daarom belangrijk om dit in 2019 nader te onderzoeken.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen