Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NVZ factsheet voor financiering juiste zorg op de juiste plek

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben een factsheet samengesteld waarin de financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek projecten en oplossingen op een rij gezet zijn. Bij het ontwikkelen van andere vormen van zorg, zoals het gebruik van slimme technologie of samenwerking in de keten gaan de kosten vaak voor de baten uit.

Die kosten worden soms als een knelpunt ervaren. In de factsheet staat een overzicht van subsidies en andere gelden waarmee initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek (deels) gefinancierd kunnen worden.

Dat kunnen kosten zijn voor investering in technologie of projectuitvoering. Kosten die niet gefinancierd kunnen worden in de DBC-systematiek. De factsheet geeft per optie uitleg over waar en wanneer een subsidieaanvraag gedaan kan worden en waar zorgaanbieders meer informatie kunnen vinden

Financiering juiste zorg op de juiste plek

Als voorbeeld worden enkele financieringsmogelijkheden benoemd. Zoals de 425 miljoen euro die binnen de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gesteld is voor zogenoemde ’transformatiegelden’. Deze gelden kunnen door zorgaanbieders van medisch specialistische zorg aangevraagd worden bij de grootste zorgverzekeraar in de regio. Ook kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten diverse subsidie-vouchers aanvragen bij ZonMw. Onlangs opende deze financieringsorganisatie drie nieuwe subsidieoproepen.

De NZa heeft een beleidsregel ontwikkeld waarna zorgaanbieders en -verzekeraars zorginnovaties kunnen financieren.Projecten die bijdragen aan het verbeteren van de transparantie en kwaliteit van de zorg kunnen gefinancierd worden via de sitchting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Hier kan ook een beroep gedaan worden voor projecten voor de juiste zorg op de juiste plek.

“Er zijn reeds veel goede initiatieven in het kader van de juiste zorg op de juiste plek, helaas merken we dat de bekostiging nog te vaak als knelpunt wordt ervaren. Het is van belang dat alle middelen die er zijn, optimaal worden benut. En wanneer er praktische problemen in de weg staan, deze bij ons te melden”, zegt Ad Melkert, voorzitter van de NVZ. De factsheet is hier te downloaden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen