NVZ: VIPP goede stimulans voor digitale gegevensuitwisseling met patiënt

do 25 januari 2018 - 20:19
moeder-kind-computer
Databeschikbaarheid
Nieuws

Digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder worden steeds normaler. Dat meldt ziekenhuisbranchevereniging NVZ in zijn Jaarbeeld VIPP. Het VIPP-programma (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt en Professional), dat ziekenhuizen en andere instellingen ondersteund om gegevensuitwisseling met patiënten te verbeteren, krijgt steeds meer tractie.

31 Nederlandse ziekenhuizen en drie categorale instellingen bieden al online medische gegevens aan hun patiënten aan via een patiëntenportaal. 28 ziekenhuizen en 13 categorale instellingen bieden e-healthmetingen aan. Daarnaast is de eerste VIPP-assessment in januari 2018 goed doorstaan door Amphia ziekenhuis.  Nog eens 106 instellingen schreven zich in 2017 in voor deelname aan VIPP. Daarmee zorgt het programma voor een stevige impuls van de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional

Patiënt centraal

Dat digitalisering een steeds grotere rol inneemt in de zorg, wordt volgens de NVZ ook zichtbaar in de e-healthweek die van 22 tot en met 26 januari plaatsvindt. Meerdere VIPP-deelnemers organiseren activiteiten rondom het thema met als gemene deler: de patiënt centraal.
  • Zo lanceert Revalidatie Friesland het portaal ‘MijnRevalidatieFriesland’, besteedt Rijnstate extra aandacht aan ‘Mijn Rijnstate’, net als het OLVG in Amsterdam dat ‘Mijn OLVG’ in de spotlight zet.
  • IJsselland overhandigt de eerste kijksluiter - een digitale geneesmiddelenvoorlichting - die voor de patiënt in het Nederlands, Engels, Turks of Arabisch beschikbaar is.
  • Tergooi heeft de e-Studio, ofwel een proeftuin waarin bezoekers een patientjourney aflegt: een deel van het zorgpad van de toekomst.
  • Het Bravis ziekenhuis opent op vrijdag de 26e de digituin waar patiënten terecht kunnen met vragen over e-consults, inloggen op het patiëntenportaal of het invullen van online vragenlijsten.
  • Deventer ziekenhuis heeft haar eigen variant op het tv-programma Dokters vr Internet.
  • Antonius ziekenhuis biedt een kennissessie over optimale dienstverlening van de website en besteed daarnaast aandacht aan digitale toegankelijkheid, ofwel toegang tot online diensten voor mensen met een beperking.
  • Ook in Roessingh, Saxenburggroep, Maasstad ziekenhuis en Haga ziekenhuis vinden informatiemarkten, debatten en bijeenkomsten plaats rond e-health.
Digitale uitwisseling van informatie leeft, maar is geen doel op zich. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil met VIPP bereiken dat patiënten hun medische gegevens 24/7 online kunnen inzien. Dat artsen op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Dat arts en patiënt samen praten over passende zorg. De doelstellingen die voor VIPP zijn geformuleerd werken hier naartoe.