NZa: bekostiging en regels mogen zorg via e-health niet belemmeren

di 27 juni 2017 - 14:49
Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet e-health als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de autoriteit het gebruik van e-health toepassingen stimuleren.

De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan, wat nu te vaak wel het geval is. In de praktijk is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. Om meer duidelijkheid te scheppen, is er onder meer een animatiefilm gemaakt. Daar worden allerlei voorbeelden gegeven van e-health toepassingen die de zorg beter en betaalbaarder maken. De NZa stelt dergelijke innovaties toe te juichen.

Afspraken maken voor betalen e-health

De regels voor e-health verschillen per sector. Als bestaande zorg door e-health op een andere manier wordt aangeboden, kunnen zorgaanbieders hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld tijdens de contractering van zorg voor volgend jaar, zo stelt de NZa.

Een voorbeeld is het gebruiken van mobiele apps waarmee een huisarts direct informatie kan inwinnen bij een dermatoloog over een plekje op de huid van een patiënt. Die informatie kan vervolgens direct met de patiënt besproken worden. Een dergelijk meekijkconsult scheelt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis en bespaart de dermatoloog tijd. Door hierover afspraken te maken met zorgverzekeraars, kan de huisarts er voor zorgen dat een meekijkconsult declarabel wordt voor hem.

Het uitgangspunt, aldus de NZa, is goede zorg. E-health kan hier een enabler zijn. Later dit jaar publiceert de NZa de ruimte voor bekostiging voor e-health per sector. Meer informatie is al beschikbaar op: www.zorgvoorinnoveren.nl of www.nza.nl.