NZa geeft meer aandacht aan vergoedingen e-health toepassingen

2 mei 2018
NZA-vergoedingen-e-health-ICTH
Digitalisering
Nieuws

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit heeft de zorgprestaties en maximumtarieven gepubliceerd voor de medisch-specialistische zorg in 2019. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee van start gaan met de contractonderhandelingen voor 2019. In het overzicht is specifieke aandacht voor de vergoeding van e-health toepassingen zoals een teleconsult. De NZa is sinds vorig jaar zeer actief met het stimuleren van dergelijke toepassingen. Zo is sinds het januari 2018 mogelijk om bel- of videoconsulten in de medisch-specialistische zorg vergoed te krijgen.

Het Consult telemonitoring wordt uitgelicht als een van belangrijkste wijzigingen voor 2019. De NZa benadrukt dat zorgaanbieders consulten bij telemonitoring voortaan makkelijker kunnen declareren. ‘Bij telemonitoring wordt de behandeling van een patiënt op afstand beoordeeld. Soms kan telemonitoring aanleiding zijn om een patiënt te zien of spreken. Zorgaanbieders konden dat consult tot nu toe lastig in rekening brengen. Meer informatie over de wijzigingen in 2019 leest u in het wijzigingendocument RZ19a.’

Haast met stimuleren e-health

De NZa stelt dat het een goede zaak is wanneer zorg door e-health beter en betaalbaarder wordt. De zorgautoriteit maakt sinds 2017 haast met het stimuleren van e-health toepassingen in de zorg. Zo werd in september 2017 bekend dat andere dan fysieke consulten declarabel werden vanaf 2018. De NZa staat per 1 januari toe dat zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ook schriftelijke (e-mail) of (video)belconsulten declareren. De NZa wil zo e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn. Verder bracht de NZa de ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ uit. Hier in staat wat binnen de huidige bekostiging al mogelijk is aan afspraken maken over e-health tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Er zijn los van nieuwe regels al mogelijkheden voor e-health in de bekostiging, maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer biedt de NZa een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop. Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan.  De publicatie is een eerste stap, stelt de NZa.

Animatiefilm over bestaande e-health

Om meer duidelijkheid te scheppen over wat er al mogelijk is, kwam de toezichthouder in de zomer van 2017 met een animatiefilm die voorbeelden gaf van e-health toepassingen die de zorg beter en betaalbaarder maken. Een voorbeeld is het gebruiken van mobiele apps waarmee een huisarts direct informatie kan inwinnen bij een dermatoloog over een plekje op de huid van een patiënt. Die informatie kan vervolgens direct met de patiënt besproken worden. Een dergelijk meekijkconsult scheelt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis en bespaart de dermatoloog tijd. Door hierover afspraken te maken met zorgverzekeraars, kan de huisarts er voor zorgen dat een meekijkconsult declarabel wordt.

Praktijkvoorbeeld nieuwe regels

Sinds 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten e-health consulten op de polikliniek op eenzelfde wijze vergoed als een fysiek poliklinisch herhaalbezoek. Cardioloog Marcel van der Linde van Nij Smellinghe nam het voortouw om samen met de Federatie Medisch Specialisten en andere partners de vergoeding te regelen. Vervolgstappen zijn al in de maak. Zo wordt de vergoeding van telemonitoring van bestaande zorg voorbereid. In 2018 start er een pilot met telemonitoring, in 2019 moet passende vergoeding geregeld zijn. Verder werkt de FMD samen met huisartsen (via brancheorganisatie LHV) aan de vergoeding van het medisch-specialistische e-consult voor de huisarts. Meer weten over de NZa, zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni staan ook de Zorgautoriteiten Nederland u te woord en krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan nu uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.