Odido en MIND Us werken aan mentale gezondheid van jongeren

22 november 2023
smartphone meisje
Samenwerking
Nieuws

Mobiele provider Odido gaat met Stichting MIND Us werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Binnen die samenwerking wordt de digitale kennis en het bereik van Odido gebundeld met de kennis en ervaring van MIND Us op het gebied van mentale gezondheid. De samenwerking werd onlangs bekrachtigd tijdens een evenement speciaal voor jongeren. Daar werden onder andere verschillende workshops over mentale gezondheid gegeven.

Impact technologie op mentale gezondheid

Tijdens het launch event van de samenwerking tussen Odido en MIND Us spraken de partijen ook met jongeren over de impact van technologie op hun mentale gezondheid. Cijfers van het CBS tonen aan dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit gaat. Oorzaken die daar mogelijk een rol bij spelen zijn sociale media en de hoge prestatiedruk.

Daarnaast wordt ook de coronapandemie als een van de boosdoeners gezien. De afgelopen jaren is dat door diverse onderzoeken ook al aangetoond. In 2020, op het hoogtepunt van de pandemie, werd de GrowIt! App gelanceerd. Een idee van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC-Sophia, Manon Hillege als doel de mentale weerbaarheid van jongeren spelenderwijs te verbeteren.

Ook in andere onderzoeken werd al vaker gesuggereerd dat technologie de mentale gezondheid van jongeren in Nederland op verschillende manieren kan beïnvloeden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Odido erkent beide kanten en onderstreept het belang van verantwoord gebruik van technologie. Door de krachten te bundelen met MIND Us wil Odido een impactvolle bijdrage leveren aan dit maatschappelijke probleem.

Kennis, expertise en financiële bijdrage

De samenwerking die Odido en MIND Us nu aangegaan zijn, omvat naast een financiële injectie vanuit de provider, ook het uitwisselen van kennis en expertise. Odido richt zich daarbij onder andere op gesprekken met jongeren. Zo wil de provider in kaart brengen welke positieve en negatieve effecten zij ervaren als het bijvoorbeeld gaat om telefoongebruik, social media en schermtijd.

Met de jaarlijkse financiële bijdrage van Odido komt onder andere ten goede aan de ontwikkeling van een geavanceerd digitaal platform dat MIND Us met zeven andere partners ontwikkelt. Dit wordt een platform waar jongeren terecht kunnen voor meer informatie over mentale gezondheid, tips en tricks en ondersteuning bij beginnende klachten.

"Je ziet in de maatschappij dat de discussie rondom techniek vaak ‘binair’ wordt gevoerd. Het is aan of uit. Een scherm moet aan of uit. Telefoons kunnen wel of niet in de klas. Wij willen ervoor zorgen dat de rol van en discussie over techniek meer in balans wordt gebracht. Dat doen we ook rondom dit onderwerp: mentale gezondheid van jongeren. Aan de ene kant zetten we techniek in om deze te verbeteren met onze bijdrage aan het digitale platform van MIND Us, en aan de andere kant willen we ook graag samen met MIND Us ontdekken in hoeverre techniek een veroorzaker is van een lagere mentale gezondheid door met jongeren in gesprek te gaan", aldus Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt bij Odido en ambassadeur van het programma Digitale Inclusie.

"In een tijd waarin de druk en uitdagingen voor jongeren toenemen, mede vanuit de online wereld en als gevolg van schermtijd, biedt deze samenwerking een kans om de verbinding te versterken tussen technologie en welzijn. Het is krachtig en bemoedigend om te zien dat een invloedrijk merk als Odido zich actief inzet voor de mentale gezondheid van jongeren", voegt Frederieke Vriends, directeur van MIND Us, daar aan toe.