Ondersteuning ‘Positieve gezondheid’ door ICT cruciaal

16 oktober 2017
Nieuws
Positieve Gezondheid behelst een brede blik op gezondheid en het vermogen van patiënten om de regie te voeren en zich aan te passen aan fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Een aantal gemeentes, provinciën en zorgverzekeraars werkt al aan het doorvoeren van deze andere manier om over gezondheid en zorg te denken. Inmiddels is ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis er mee aan de slag gegaan.

Gemeenschappelijke taal

Positieve Gezondheid is volgens voormalig topschaatser Carl Verheijen een soort gemeenschappelijke taal over hoe je naar de patiënten kunt kijken, in plaats van dat ieder in zijn eigen domein op een klein stukje van de zorg zit. Het gaat om een bredere blik op gezondheid, vanuit de patiënten gezien - dus behalve fysiek en geestelijk welzijn ook zingeving, dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven en het kunnen meedoen in de maatschappij.

Bij ziekenhuizen, zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea en Menzis), provincies en de gemeentes is er volgens Verheijen veel energie beschikbaar voor nieuwe benaderingen, omdat het huidige medisch diagnostische systeem nogal wat beperkingen heeft.

Met elkaar om tafel

“De kosten blijven alsmaar stijgen, de werkdruk is enorm, waardoor het werkplezier daalt. Mensen willen door die schotten heen werken. Dus bieden we vanuit het iPH een gemeenschappelijke visie zodat je als gemeente om de tafel kunt gaan met een sportaanbieder, welzijnsorganisaties en met andere zorgpartijen en toekomstige partners."

ICT speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van Positieve Gezondheid. Onder meer door het bundelen, delen en vindbaar maken van informatie over deze aanpak, zodat er beter samengewerkt kan worden.

Lees het hele artikel in het eerstvolgende editie van ICT&health, dat op 17 oktober uitkomt. Nog geen abonnement Maak dan hier uw keuze.