Onderzoek: Koffie en het risico op kanker: meer is beter?

3 oktober 2016
Nieuws

Koffie is waarschijnlijk een van de meest onderzochte voedingsmiddelen en de resultaten zijn vaak tegenstrijdig. Onlangs verscheen in Science Reports, van het toonaangevende ‘Nature’, een groot onderzoek over koffie drinken en de kans op kanker. De resultaten zijn verrassend te noemen.

Anqiang Wang en collega’s voerden een systematisch literatuuronderzoek(1) uit, met meta-analyse (dit type onderzoek werd eerder toegelicht in ICT&health 2016 nr. 2), waarbij ze uit ongeveer 50.000 wetenschappelijke artikelen 105 studies selecteerden voor de meta-analyse. Na analyse bleek dat het risico op melanoom, mond-, slokdarm-, darm-, lever- prostaat- en endometriumkanker kleiner werd door koffie te drinken. Opvallend daarbij is dat de kans verder afnam naarmate meer koffie werd genuttigd. Zo heeft iemand die veel koffie drinkt (tot 10 kopjes) 31% minder kans om mondkanker te krijgen dan iemand die (vrijwel) geen koffie drinkt. Daarentegen rapporteren de onderzoekers ook dat de kans op longkanker juist groter zou kunnen worden door het nuttigen van koffie. Uiteraard is de vraag wat de verklaring voor deze resultaten is. De onderzoekers hebben dit niet zelf onderzocht maar geven verschillende verklaringen op basis van stofjes in koffie (waaronder cafeïne), die bijvoorbeeld  de kans op schade aan het DNA kunnen verminderen. De verhoogde kans op longkanker zou volgens de onderzoekers ook vertekening kunnen zijn, er zijn namelijk aanwijzingen dat mensen die veel koffie drinken vaker roken. In de geïncludeerde studies was dit niet voldoende meegenomen waardoor ze er geen zekere uitspraken over kunnen doen. Zoals gewoonlijk is meer en beter onderzoek dus gewenst. Referenties: 1 Wang, A. et al. Coffee and cancer risk: A meta-analysis of prospective observational studies. Sci. Rep. 6, 33711; doi: 10.1038/srep33711 (2016). Meer wetenschappelijke onderzochte feiten in de komende ICT&health editie nr.5 (4 november).