Onderzoek naar gedragen validatie-instrument digitale zorgtechnologieën

wo 1 juni 2022 - 09:46
Digitaal-consult-videobellen-tele
Digitalisering
Blog

Gezocht: zorgprofessionals, -managers, beleidsbepalers en andere innovatoren die betrokken zijn bij de implementatie van digitale zorgtechnologieën (DZTs). In het kader van een afstudeeronderzoek dat wordt uitgevoerd namens BeBright (www.bebright.eu) en Zorg Enablers (www.zorgenablers.nl), wordt gezocht naar deelnemers voor een online interview van circa 45 minuten.

Het doel van het onderzoek is om een gedragen validatietool te ontwikkelen die gebruikt kan worden om digitale zorgtechnologieën te beoordelen en te vergelijken. Op die manier kunnen zorgmanagers, beleidsbepalers, zorgprofessionals en andere innovatoren in én om de zorg een weloverwogen keuze maken op welke technologie ingezet gaat worden en zou de adoptie van digitale zorg in Nederland versneld kunnen worden.

Toetsing en validatie

Via de interviews zullen bevindingen van een literatuurstudie worden getoetst en gevalideerd en putten de onderzoekers uit de kennis en ervaring vanuit verschillende domeinen in het implementatieproces van digitale zorg. Daarin wordt ook de expertise gezocht van eerdergenoemde groepen. De interviews staan gepland in de komende twee weken.

Wie geïnteresseerd is in deelname aan een interview, kan mailen naar moos.arends@bebright.eu over het meest geschikte moment en voor meer informatie.