Onderzoek naar impact coronacrisis op chronische patiënten

4 juni 2020
E-Learning-Laptop-Papier
Onderzoek
Nieuws

Het Maastricht UMC+ voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende groepen patiënten met chronische aandoeningen. Daarbij ligt de focus met name op de ervaringen van deze patiënten met oplossingen als beeldbellen en andere e-health toepassingen die ingezet zijn om de zorg voor hen ook tijdens deze crisis zo goed mogelijk op peil te kunnen houden.

De onderzoekers willen bijvoorbeeld weten wat het effect is van het verminderen van de face-to-face contacten met huisarts of medisch specialist voor patiënten met chronische aandoeningen als COPD, hartfalen of longfibrose. Daarbij worden ook de eventuele psychosociale klachten die als gevolg daarvan kunnen ontstaan, denk aan angst voor besmetting en eenzaamheid, in kaart gebracht.

Vragenlijsten voor chronische patiënten

Voor het eerste deel van het onderzoek is een speciale vragenlijst opgesteld. Daarin worden patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de professionele zorgverlening de afgelopen twee maanden en naar de psychosociale gevolgen van de opgelegde maatregelen. In een later stadium zullen thema's als angst, boosheid en eenzaamheid middels persoonlijke interviews verder uitgediept worden.

"Zo willen we uiteindelijk in beeld krijgen wat er goed ging in de zorgverlening en waar we nog verbetering in kunnen aanbrengen. Indien zich dan een nieuwe golf van besmettingen aandient, kunnen we de geleerde lessen gebruiken om de zorg daarop aan te passen", zegt prof. Marieke van den Beuken, hoogleraar Palliatieve Zorg in het Maastricht UMC+.

Blijvende impact coronacrisis

Over de impact van de corona crisis op de reguliere zorg is al veel gezegd en geschreven. Het aantal uitgestelde en afgezegde behandelingen is volgens de afgelopen maanden opgelopen van 450.000 in de eerste maand van de crisis naar 1,2 miljoen nu, zo meldde de Patiëntenfederatie aan de Telegraaf. De wachtlijsten zullen, zo wordt verwacht, de komende periode daardoor flink gaan oplopen.

De kans is groot dat de tijdens de coronacrisis vanwege de contact beperkende maatregelen noodgedwongen uitrol van 'zorg-op-afstand' oplossingen als beeldbellen en andere e-health toepassingen, ook ná de coronacrisis actief blijven.

Deels omdat deze vorm van zorg, voor patiënten waarvoor het geschikt is, meer voor- dan nadelen heeft. Maar, belangrijker nog, ook omdat de tijdswinst die daarmee behaald wordt - door het niet heen en weer hoeven reizen van patiënten en artsen, broodnodig zal zijn om de zorgcapaciteit op te voeren zodat de wachtlijsten korter worden.