Onderzoek naar impact coronacrisis op chronische patiënten

Het Maastricht UMC+ voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende groepen patiënten met chronische aandoeningen. Daarbij ligt de focus met name op de ervaringen van deze patiënten met oplossingen als beeldbellen en andere e-health toepassingen die ingezet zijn om de zorg voor hen ook tijdens deze crisis zo goed mogelijk op peil te kunnen houden.

De onderzoekers willen bijvoorbeeld weten wat het effect is van het verminderen van de face-to-face contacten met huisarts of medisch specialist voor patiënten met chronische aandoeningen als COPD, hartfalen of longfibrose. Daarbij worden ook de eventuele psychosociale klachten die als gevolg daarvan kunnen ontstaan, denk aan angst voor besmetting en eenzaamheid, in kaart gebracht.

Vragenlijsten voor chronische patiënten

Voor het eerste deel van het onderzoek is een speciale vragenlijst opgesteld. Daarin worden patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de professionele zorgverlening de afgelopen twee maanden en naar de psychosociale gevolgen van de opgelegde maatregelen. In een later stadium zullen thema’s als angst, boosheid en eenzaamheid middels persoonlijke interviews verder uitgediept worden.

“Zo willen we uiteindelijk in beeld krijgen wat er goed ging in de zorgverlening en waar we nog verbetering in kunnen aanbrengen. Indien zich dan een nieuwe golf van besmettingen aandient, kunnen we de geleerde lessen gebruiken om de zorg daarop aan te passen”, zegt prof. Marieke van den Beuken, hoogleraar Palliatieve Zorg in het Maastricht UMC+.

Blijvende impact coronacrisis

Over de impact van de corona crisis op de reguliere zorg is al veel gezegd en geschreven. Het aantal uitgestelde en afgezegde behandelingen is volgens de afgelopen maanden opgelopen van 450.000 in de eerste maand van de crisis naar 1,2 miljoen nu, zo meldde de Patiëntenfederatie aan de Telegraaf. De wachtlijsten zullen, zo wordt verwacht, de komende periode daardoor flink gaan oplopen.

De kans is groot dat de tijdens de coronacrisis vanwege de contact beperkende maatregelen noodgedwongen uitrol van ‘zorg-op-afstand’ oplossingen als beeldbellen en andere e-health toepassingen, ook ná de coronacrisis actief blijven.

Deels omdat deze vorm van zorg, voor patiënten waarvoor het geschikt is, meer voor- dan nadelen heeft. Maar, belangrijker nog, ook omdat de tijdswinst die daarmee behaald wordt – door het niet heen en weer hoeven reizen van patiënten en artsen, broodnodig zal zijn om de zorgcapaciteit op te voeren zodat de wachtlijsten korter worden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?