Onderzoek naar waarde mamma-CT voor borstkanker diagnostiek

17 mei 2023
Mamma-CT
Innovatie
Nieuws

Een snelle, nauwkeurige en vroege diagnose is ook bij borstkanker van cruciaal belang voor de kans op genezing. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar nieuwe diagnostische technieken en het verbeteren van bestaande middelen. Het Martini Ziekenhuis start in juni met een wetenschappelijk onderzoek dat moet uitwijzen of de mamma-CT als alternatief voor de MRI-scan ingezet kan worden voor de diagnostiek van borstkanker.

Bij de mamma-CT, een relatief nieuw apparaat, wordt net als bij de mammograaf gebruik gemaakt van röntgenstraling. Een borstonderzoek met een mamma-CT is minder onprettig omdat, in tegenstelling tot de mammograaf, de borsten niet tussen twee platen samengedrukt worden. Bij de mamma-CT ligt de patiënt plat op de scanner. "We verwachten dat de CT een belangrijke plek in zal nemen in de toekomstige diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) borstkanker", aldus Ton Tiebosch, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.

Mamma-CT en borstkanker diagnostiek

Een ander voordeel van de mamma-CT is dat dit apparaat rondom beelden van het borstweefsel maakt, in alle richtingen. De mammograaf kan slechts in één richting opnames maken. Die eigenschappen van de mamma-CT heeft het vermoeden gewekt dat deze technologie ook voordelen heeft voor de diagnostiek van borstkanker. Daarom heeft het Martini Ziekenhuis besloten een mamma-CT aan te schaffen en een wetenschappelijk onderzoek te starten naar de waarde van deze technologie voor de diagnostiek van borstkanker.

Bij de mamma-CT ligt de patiënt plat op de scanner en worden de borsten niet samengedrukt. Afbeelding: AB-CT

Die focus van het onderzoek ligt in eerste instantie op het vergelijken van de beeldvorming van beide technieken. Als uit het onderzoek uiteindelijk blijkt dat de mamma-CT van meerwaarde is voor de diagnostiek van borstkanker, dan heeft dat ook positieve gevolgen voor de inzetbaarheid van MRI-scanners.

"Bij vrouwen met dicht borstweefsel kiezen we in sommige gevallen voor een MRI scan, aanvullend op de mammografie. Omdat de MRI scanner ook voor onderzoek naar andere ziektebeelden gebruikt wordt, is dit apparaat altijd druk bezet. Ook is het een relatief duur onderzoek. Als blijkt dat de mamma-CT een goed alternatief is, heeft dit meerdere voordelen", vertelt radioloog Arnoud Meijer.

Onderzoek van 2,5 jaar

Het apparaat wordt binnen het ziekenhuis dus voorlopig alleen ingezet ten behoeve van het onderzoek dat zeker twee en een half jaar gaat duren. Binnen het onderzoek werkt het Martini Ziekenhuis samen met het LUMC en UMCG. Het is een veelbelovend, innovatieve, techniek waar nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

De selectie van patiënten voor het mamma-CT onderzoek wordt gedaan door de behandelend artsen. De onderzoekers verwachten in de loop van 2024 voldoende onderzoeksdata te hebben verzameld om de eerste resultaten te kunnen presenteren. "Als de resultaten positief zijn, hopen we de mamma-CT dan ook in te kunnen zetten voor regulier beeldvormend onderzoek", besluit de radioloog.

Innovatie borstkanker diagnostiek

Er wordt, zoals gezegd, heel veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van, of nieuwe methodes voor, borstkanker diagnostiek. Een goed voorbeeld daarvan is de TESTBREAST studie die het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) tien jaar geleden startte. Daarbij wordt onderzocht of bloedtests borstkanker sneller kan detecteren dan bijvoorbeeld een mammografie.

Ook nieuwe technologieën als AI hebben hun intrede al gedaan. Zo werken onderzoekers van het IKNL al geruime tijd aan de ontwikkeling van een AI-model, gebaseerd op historische data. Daarmee moeten uitzaaiingen die jaren later optreden en nu nog niet worden vastgelegd in kaart gebracht worden. Doel is om AI in te zetten om te voorspellen hoe groot de kans is dat een patiënt in een later stadium te maken krijgt met uitzaaiingen.