Onderzoek nieuwe technologie tegen hart- en vaatziekten

ma 25 november 2019 - 08:00
Hart-borstkas
Onderzoek
Nieuws

De NWO schrijft dat zes onderzoeksprojecten gehonoreerd, gericht op het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Selectie vond plaats in het kader van de gezamenlijke open call van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en de Dutch Cardio Vascular Alliance (DCVA): Hart voor duurzame zorg.

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd en in Nederland één van de meest voorkomende aandoeningen. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1,4 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 1,9 miljoen in 2030, mede als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.

Bijdrage duurzaamheid zorg

Om deze stijging een halt toe te roepen, is nieuwe technologie hard nodig. Volgens de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) dragen de projecten dan ook bij aan de duurzaamheid van de gezondheidszorg in Nederland: door de zorgvraag te verminderen en/of het tekort aan zorgpersoneel op te lossen met behoud van toegankelijkheid.

In totaal werden er 67 projectenideeën ingediend. Hiervan hebben uiteindelijk zes projecten financiering ontvangen. Het doel van het programma is om te voorkomen dat er schade optreedt bij hart- en vaatpatiënten, dat patiënten nog zieker - of erger - chronisch ziek worden. Hiermee gaat de ziektelast door hart- en vaatziekten naar beneden en blijft de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten ook in de toekomst bemensbaar.

Vijf miljoen euro beschikbaar

IMDI is een gezamenlijk programma van NWO en ZonMw. Zij zijn samen met de Hartstichting en negen andere organisaties verenigd in de DCVA. Deze drie partijen hebben voor deze call de financiering met een omvang van vijf miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd door de Hartstichting en de rest door NWO en ZonMw.

Vorig jaar stopten NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center 6,5 miljoen euro in big data-onderzoek om hart- en vaatziekten te bestrijden of te voorkomen.

Gehonoreerde projecten:

  • HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke - Dr. Vivian Wedesteyn (Radboudumc)
  • Deep neural networks for ECG interpretation and home cardiac monitoring - Prof. dr. Pieter Doevendans (UMC Utrecht)
  • Device-based rate versus rhythm control treatment in patients with symptomatic recent-onset atrial fibrillation in the emergency department (RACE 9) - Drs. Nikki Pluymaekers (Maastricht Universitair Medisch Centrum+)
  • ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-directed, homebased and personalized arm rehabilitation after stroke - Dr. Hans Bussmann (ErasmusMC)
  • Video monitoring FOR early Signaling of adverse EvEnts (FORSEE) - Prof. dr. ir. Jan Bergmans (Technische Universiteit Eindhoven)
  • eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic family clinic to facilitate genetic screening in family members - Prof. dr. Peter van Tintelen (UMC Utrecht)