Online besluitvormingshulp informeert patiënten prostaatkanker beter

di 28 augustus 2018 - 12:00
Gebruik-tablet
Onderzoek
Nieuws

De meeste mannen met prostaatkanker die een online besluitvormingshulp gebruiken, komen tot samen met hun arts tot een vergelijkbaar besluit als patiënten die een standaard adviesprocedure krijgen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Cuypers (Tilburg University) en collega’s. Een meerderheid van de gebruikers van online besluitvormingshulp is hier wel tevreden over.

Het doel van de studie was een evaluatie te maken van het besluitvormingsproces bij de behandeling van patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker door een vergelijking te maken tussen een online besluitvormingshulp en standaard advisering. De uitkomsten gelden niet voor alle patiënten: mannen die zich minder comfortabel voelen met online advisering of angst- of depressiesymptomen ervaren, hebben meer begeleiding nodig om tot gedeelde besluitvorming te komen. 18 Nederlandse ziekenhuizen werden gerandomiseerd voor het aanbieden van de online hulp (235 patiënten) of standaard advisering (101 patiënten) in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De online hulp werd gegeven tijdens of kort na de diagnose. Beslissingsconflicten, betrokkenheid, kennis en tevredenheid met de ontvangen informatie werden beoordeeld met een vragenlijst na de besluitvorming over de behandeling. Angst en depressie dienden als co-variabelen.

Patiënten online beter geïnformeerd

Enkele belangrijke uitkomsten:
  • De niveaus van betrokkenheid bij de besluitvorming en conflicten waren vergelijkbaar tussen patiënten in beide groepen. Patiënten met een online besluitvormingshulp voelden zich beter geïnformeerd, maar scoorden even goed op een kennistest vergeleken met patiënten die geen gebruik maakten van de online besluitvormingshulp.
  • Er werden kleine significante, negatieve effecten gevonden op de tevredenheid over informatie en voorbereiding op de besluitvorming bij de prostaatkankerbehandeling In de groep die de online besluitvormingshulp gebruikte, hing een voorkeur voor gedrukte informatie boven online advies en depressie & angstsymptomen negatief samen met tevredenheid en conflictscores.
De overweging om patiënten online hulp bij besluitvorming aan te bieden, is gericht op het ondersteunen van gedeelde besluitvorming. Uit de studie blijkt dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn voor de meeste patiënten die gebruik maakten van dergelijke online hulp, ten opzichte van het krijgen van standaard advisering in het ziekenhuis.

Vervolgstudie besluitvormingshulp in de maak

Patiënten die zich minder comfortabel voelen bij online advisering of angst- of depressiesymptomen ervaren, kunnen meer begeleiding nodig hebben bij gedeelde besluitvorming. Om de effecten van besluitvormingshulp op lange termijn te onderzoeken, vindt een vervolgstudie plaats om de tevredenheid van de behandeling en eventuele bezwaren over de genomen beslissing te evalueren. Hoewel zorgvuldig ontworpen en beoordeeld door experts, kan bepaalde inhoud van de besluitvormingshulp onderwerp van discussie blijven tussen zorgverleners, stellen de onderzoekers. Zoals elke uroloog, radiotherapeut of verpleegkundige vanuit hun eigen perspectief gezien kan worden als een expert op het gebied van prostaatkanker: allen hebben hun eigen voorkeur bij het formuleren en presenteren van opties, feiten en risico’s van prostaatkanker en mogelijk alternatieve behandelingen. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en meld u snel aan!