Search
Close this search box.
Search

Ontwikkeling Health Innovation Campus van start

Máxima Medisch Centrum heeft besloten van start te gaan met de ontwikkeling van Health Innovation Campus, een platform waar technologie, zorg en design elkaar ontmoeten.

Hierdoor worden innovaties versneld die moeten leiden tot betere en efficiëntere zorg. Ook draagt het bij aan de economische ontwikkeling van de Brainport regio. MMC is overtuigd van de potentie van Health Innovation Campus en geeft hiermee invulling aan haar visie en ambitie.
 
Met Health Innovation Campus is bovendien voor een nieuwe naam gekozen (was Health Technology Park) die beter aansluit bij het karakter en de ambitie van het project.
 
Innovaties leiden tot betere en efficiëntere zorg
Health Innovation Campus is een platform waar zorg(gerelateerde) partijen elkaar ontmoeten, in een open omgeving samenwerken, kennis ontwikkelen en delen. Door vroegtijdig (fysieke) verbinding te leggen tussen kennis, praktijkomgevingen, onderwijs en onderzoek worden innovaties versneld die moeten leiden tot betere en efficiëntere zorg.
 
Versterken samenwerking en economie
Health Innovation Campus heeft verder als doel om de Triple Helix samenwerking rondom brede zorg verder te versterken. Met dit innovatieplatform worden samenwerkingsrelaties aangegaan en wordt vestigingsruimte geboden aan zorg(gerelateerde) start-up’s die ook van waarde zijn voor het Máxima en de Brainport regio. De eerste concrete stap is de opening van de MMC Incubator.
 
Verbeteren gezondheid Brabanders
MMC is ervan overtuigd dat gezondheid en kwaliteit van leven van de Brabanders verbeterd kan worden door te innoveren op het gebied van preventie van ziekte en behoud van gezondheid bij chronische aandoeningen. Wetenschap en innovatie staan in dienst van deze visie en de Health Innovation Campus geeft hier concreet invulling aan.
 
Reacties uit de regio
Om duidelijk te maken dat Health Innovation Campus breed gedragen wordt in de Brainport regio staan hieronder enkele reacties:
 
“Dit initiatief sluit goed aan op de regionale Brainport strategie, waarbij economische groei grotendeels wordt bepaald door de maatschappelijke oplossingen op het gebied van Health, Mobility en Energy die we hier bedenken en ontwikkelen. Health Innovation Campus biedt starters en groeibedrijven een platform en daarmee de mogelijkheid het ecosysteem te versterken en versneld te groeien. Dat is erg belangrijk voor het versterken van de economie”, Rob van Gijzel, voorzitter Stichting Brainport en Burgemeester van Eindhoven
 
Deze regio kenmerkt zich door innovatie, durf, ondernemerschap en samenwerking. Deze vier elementen komen nu samen in de Health Innovation Campus. Een initiatief waar we als Veldhoven, Brainport en regio trots op kunnen zijn. Als gemeente Veldhoven trekken we samen met Máxima Medisch Centrum en andere partners op om deze kracht van samenwerking verder te zetten”, Jack Mikkers, Burgemeester van Veldhoven
 
“Vernieuwing ontstaat door ontmoeten en verbinden. Vanuit open innovatie, het vertrouwen om te willen delen, werken we samen in de Brainport regio aan versnelde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Op deze unieke wijze versterken we tegelijkertijd onze economie”, Imke Carsouw, directeur Brainport Development
 
"De rol van het ziekenhuis in de zorgketen verandert en het MMC speelt daar met de ontwikkeling van Health Innovation Campus (HIC) op in door steeds meer de samenwerking te zoeken met andere regionale zorgpartners. HIC wordt een belangrijke hub voor deze nieuwe samenwerking en geeft bedrijven en start-ups uitstekende kansen bij te dragen aan betere en efficiëntere zorg. Daarnaast fungeert HIC tevens als broedplaats voor innovatie in het regionale health ecosysteem”,  Peter Portheine, directeur Slimmer Leven 2020
 
“Een briljant idee, want een proof of concept of prototype alleen is niet voldoende. Het team, toegang tot de juiste netwerken en voldoende kapitaal zijn van cruciaal belang voor het succesvol naar de markt brengen van nieuwe producten en diensten. Met de successen van Startupbootcamp HighTechXL hebben wij gezien dat het bundelen van kennis, expertise, ambitie en dromen een katalysator zijn voor versnelde groei van startups en daarmee de gezonde groei van deze gehele Brainport regio. De MMC Incubator stimuleert technisch en medisch talent in deze regio hun uiterste best te doen om het leven van miljarden mensen te verbeteren”, Frans Schmetz, directeur High Tech Campus Eindhoven

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DNA-bolletjes data
Data veilig en droog opslaan in DNA-bolletjes
Hartstilstand
Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Volg jij ons al?