Op korte termijn eOverdracht via NUTS van start

di 16 februari 2021 - 11:15
verpleegster-collega-laptop
Samenwerking
Nieuws

Als zorgorganisaties medische gegevens willen uitwisselen, zijn niet alleen eenheid van taal en een gemeenschappelijke standaard voor datacommunicatie essentieel. Ook moet de patiënt toestemming geven voor de gegevensoverdracht en mogen alleen geautoriseerde zorgprofessionals toegang krijgen tot de data. Om deze laatste twee aspecten digitaal te waarborgen, richtte een groep IT-aanbieders het NUTS-initiatief op. Afgelopen september ging de eerste use case van start in de communicatie tussen huisartsengroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels. Binnenkort wordt eOverdracht mogelijk.

Gebrekkige communicatie omdat gegevens niet vrij kunnen bewegen tussen ICT-systemen, leidt overal in de cure en care tot schrijnende situaties. Zo verdween met de komst van het elektronisch cliëntendossier in de thuiszorg een simpele, maar doeltreffende afstemming tussen de huisartsen van ZGWA en thuisorganisaties als Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard, vertelt Desiree de Groot, praktijkondersteuner bij ZGWA-huisartsenpraktijk Admiraalsplein in Dordrecht, in ICT&health 1.

“Voorheen lag er bij mensen thuis een cliëntenmap. Daarin schreef de thuiszorgmedewerkster wat er tijdens een huisbezoek was gebeurd. Als de huisarts of ik op visite kwam, lazen we hun bevindingen, schreven erbij wat we met de patiënt hadden afgesproken en welke vervolgstappen nodig waren.” Zo waren thuiszorg en huisartsen altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Na invoering van het ECD bij de thuiszorg moet de huisartsenpraktijk wachten tot een medewerkster denkt dat er iets niet in orde is en belt. Dat gebeurt helaas veel te weinig. We komen nu vaak pas in beeld als de situatie al ernstig is.”

Samenwerking via NUTS

Jos Rietjens, Chief Product Officer bij Caresharing, hoorde medio 2019 over dit probleem toen een aantal zorgorganisaties in de regio Drechtsteden hun visie presenteerden op toekomstbestendige ouderenzorg. “Voor iedereen is duidelijk dat er meer over de eigen muren heen samengewerkt moet worden. Een belangrijk aspect daarbij is betere onderlinge communicatie. Zo kwamen Mark Weernink, vanuit Nedap bij NUTS betrokken, en ik op het idee om de elektronische gegevensuitwisseling tussen de huisartsen van ZGWA en de thuiszorg van Aafje met NUTS te gaan ondersteunen.”

Rietjens kent ZGWA omdat de zorggroep werkt met Caresharings ketenintegratiesysteem en de daaraan gelieerde toepassing cBoards, die gericht is op laagdrempelige, themagerichte netwerkzorg. Aafje maakt gebruik van het Ons ECD van Nedap. Tussen cBoards en Ons werd de eerste gegevensuitwisseling via het NUTS-netwerk gerealiseerd.

Voor de gegevensoverdracht, die buiten NUTS om plaatsvindt, sluiten Caresharing en Nedap op op (inter)nationale standaarden aan: Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBs) voor het eenduidig uitwisselen van de informatie; de door Nictiz ondersteunde communicatiestandaard HL7 FHIR. Voor de eerste zes huisartsenpraktijken die meedoen aan de NUTS-pilot, zijn momenteel de rapportage van de thuiszorgmedewerker plus de volgende meetwaarden beschikbaar: bloeddruk, gewicht, lengte, temperatuur, zuurstofsaturatie en polsfrequentie.

Verpleegkundige overdracht

Een andere nieuwe ontwikkeling binnen NUTS is de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en de langdurige zorg. “Het afgelopen half jaar hebben Zorgdomein, Enovation, GeriMedica, Pink Roccade en Nedap een specificatie geschreven voor de implementatie van de eOverdracht”, vertelt Weernink. “Daarbij maken we gebruik van de eOverdracht-standaard van Nictiz en het NUTS-netwerk.”

Binnenkort gaan de eerste leveranciers deze eOverdracht in de praktijk testen. Ook nemen verschillende leveranciers de gezamenlijk opgestelde eOverdracht-specificatie al mee in offertetrajecten aan zorgorganisaties.

ICT&health verschijnt op 18 februari.