OPEN werkt met zorginstellingen aan online inzage via PGO

do 2 september 2021 - 10:07
Online-Laptop
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de verplichting voor huisartsen om patiënten online inzage te kunnen bieden in hun medische gegevens van kracht werd. Vrijwel overal is die inzage via een portaal op de website of app van de huisartsenpraktijk goed geregeld. De volgende fase is het realiseren van inzage via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook daarbij speelt OPEN een ondersteunende rol.

Sinds 1 juli 2020, toen de online inzage verplichting van kracht werd, hebben al zo'n 1,3 miljoen Nederlands hun medische gegevens van de huisarts online ingezien. Denk daarbij aan informatie zoals het advies van de huisarts, de uitslag van een bloedonderzoek of de gebruikte medicijnen. Doordat steeds meer patiënten steeds beter hun weg weten te vinden binnen het online portaal van hun huisarts, wordt het zorgaanbod zowel beter als efficiënter.

Recent onderzoek toonde aan dat een groot deel van de huisartsen de online inzage als positief ervaart, maar dat bijna de helft aangeeft dat daardoor het aantal administratieve handelingen toegenomen is.

Nieuwe fase online inzage

Vanaf 1 september beschikken veel huisartsen over een aansluiting voor PGO's op hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Dit zorgt ervoor dat patiënten hun huisarts binnen een PGO kunnen vinden en de eigen gezondheidsgegevens daaraan kunnen toevoegen. In de PGO kunnen patiënten ook de medische gegevens van andere zorgverleners die een PGO-aansluiting hebben inzien, beheren en delen.

OPEN werkt samen met huisartsen en regionale coalities hard aan het realiseren van de online inzage via een PGO. De afgelopen weken is de lijst met aangesloten zorginstelling fors gegroeid, met de huisartsenzorg als duidelijke koploper. Op dit moment heeft 89% van de huisartsenpraktijken die betrokken zijn bij het OPEN-programma deze aansluiting gerealiseerd. En de aanmeldingen komen nog steeds binnen. De verwachting is dan ook dat de OPEN subsidie-eis van 95% aansluitingen op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) binnenkort alsnog behaald wordt.

Toch loopt het daadwerkelijk ophalen van de gegevens met een PGO nog niet altijd even soepel. Daar is nog het nodige werk te verzetten. Het zijn met name technische en administratieve problemen die bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en PGO’s in de praktijk aan het licht gekomen. De partijen werken hard aan het oplossen daarvan.

Gebruikerservaringen opdoen

De komende periode zal OPEN, samen met huisartsen, regionale coalities, leveranciers, patiënten en MedMij, doorgaan met het opdoen van (gebruikers)ervaringen. Deels om eventuele issues die nog spelen aan het licht te brengen en deels ook om te kunnen blijven werken aan verbeteringen van de gegevensuitwisseling met PGO’s.

Daarbij ligt de focus op het verkrijgen van informatie en antwoorden op vragen als; Werkt het zoals we verwacht hadden? Hoe ervaren de huisartspraktijk en de patiënt het gebruik van een PGO? Hoe wordt het gebruikt in het zorgproces?