Overzicht oplossingen zorg op afstand in strijd tegen Corona

ma 16 maart 2020 - 09:30
Beeldbellen-thuis-tablet-2
Overheid
Nieuws

ICT&health heeft besloten om in de strijd tegen corona alle e-health oplossingen die bijdragen aan veilige zorg op afstand gratis ruimte te bieden in haar vakblad en online platform. Daarnaast wordt er een aparte website gemaakt waarop aanbieders zorg op afstand-oplossingen kunnen aanmelden die (plug en play) en stand alone door de zorg kan worden ingezet.

Nu de overheid het aanraadt waar mogelijk sociale contacten te vermijden in de strijd tegen corona, lijken oplossingen voor zorg, monitoring en advies op afstand het beste alternatief. Zorgaanbieders geven aan dat zij graag zo snel mogelijk aan de slag willen met beeldbellen en digitaal contact om de broodnodige zorg te kunnen blijven bieden en tegelijk de zwaar belaste zorgmedewerkers te ontlasten.

Dat geldt voor zaken zoals een e-consult tussen zorgprofessional en patiënt/cliënt en voor apps waarmee zorgprofessionals onderling informatie kunnen uitwisselen of beeldbellen. Voor multidisciplinair overleg, maar ook voor poliklinische zorg, kunnen digitaal berichtencontact of beeldbelconsulten momenteel bij uitstek een uitkomst bieden.

Beperkte inzet zorg op afstand

Momenteel worden dergelijke oplossingen nog altijd beperkt ingezet. Dat heeft deels te maken met het feit dat er circa 350.000 health-apps zijn, waardoor zorgaanbieders en - professionals door de bomen het bos niet meer zien. Reden voor ICT&health om online een overzicht te willen samenstellen van werkende en direct inzetbare oplossingen voor diensten op afstand.

Steeds meer aanbieders, zoals recent BeterDichtbij, kondigen al aan hun oplossing tijdelijk gratis ter beschikking te stellen. Toezichthouder NZa heeft laten weten dat het zijn regelgeving aanpast om zorg op afstand te faciliteren.

Leveranciers van een dergelijke oplossing kunnen deze via ICT&health gratis gaan aanmelden (redactie@icthealth.nl). De oplossingen worden dan online geplaatst in een helder overzicht met hun doel(groep) en mogelijkheden. Hiervoor komt er op zeer korte termijn een webpagina online. Op deze website kunnen leveranciers ook zelf hun informatie over een oplossing plaatsen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie of volg ons op social media (Twitter of LinkedIn).

Aanpak corona vraagt digitale communicatie

De corona crisis vraagt namelijk per direct om andere manieren van communicatie. We zoeken concrete toepassingen van digitale communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Juist nu hebben we behoefte aan goede en al werkzame voorbeelden van digitaal contact, zoals beeldbellen, communicatieplatforms. Het gaat om communicatie tussen professionals en burgers/patiënten en tussen professionals onderling. De voorbeelden mogen ook van buiten de zorgsector komen. Het gaat nu nadrukkelijk om toepassingen die meteen zijn te gebruiken.