PANDEM-2-project EU moet aanpak pandemie verbeteren

ma 8 februari 2021 - 13:00
straat-druk
Samenwerking
Nieuws

Het RIVM en het Radboudumc maken sinds februari 2021 als team onderdeel uit van het door de EU gefinancierde PANDEM-2-project. Dit project, dat geld krijgt vanuit Horizon 2020, heeft als doel de paraatheid bij, en de respons óp pandemieën in de toekomst te verhogen en versterken. Dit zal de Europese landen, gezamenlijk en individueel, naar verwachting meer inzicht geven en hen zo in staat stellen om gecoördineerd en effectief te reageren op een volgende pandemie.

Vanuit verschillende disciplines uit meerdere EU-landen wordt binnen het PANDEM-2-project samengewerkt aan de ontwikkeling van onder andere IT-systemen, -processen en trainingen die een goede voorbereiding op een volgende pandemie tot doel hebben en de samenwerking gaat ondersteunen tijdens een nieuwe pandemie. Zo kunnen bijvoorbeeld simulaties van toekomstige pandemieën worden gedeeld. Verder werken teams aan een gezamenlijk systeem dat beter inzicht kan geven in kritieke middelen zoals bijvoorbeeld aantal ziekenhuisbedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins binnen de EU.

Projectcoördinator professor Máire Connolly en de National University of Ireland Galway leiden het projectconsortium. De leden van het consortium bestaan uit EU-experts op diverse gebieden: gezondheidszorg, veiligheid, defensie, microbiologie, communicatie, informatietechnologie en crisisbeheer. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen zo ook meteen worden geïmplementeerd in alle EU-landen. Tot de Raad van Advies behoren onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Betere voorbereiding door Pandem-2

COVID-19 heeft volgens professor Máire Connolly verwoestende gezondheids-, economische en sociale gevolgen gehad voor landen over de hele wereld. Het PANDEM-2-project heeft volgens haar tot doel "de EU-lidstaten beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën door middel van innovaties in technologie, opleiding en grensoverschrijdende samenwerking".

Het team uit Nederland bestaat uit medewerkers van het RIVM en het Radboudumc. Zij vertegenwoordigen de eindgebruikers en zullen input leveren aan verschillende deelprojecten, trainingen ontwikkelen en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkelde IT-systemen toetsen. Het team van het RIVM staat onder leiding van Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), en Mart Stein, coördinator onderzoek LCI. Het Radboudumc wordt vertegenwoordigd door internist-infectioloog Chantal Bleeker, arts-microbioloog Joost Hopman en epidemioloog Alma Tostmann. De verschillende achtergronden in het team moeten zorgen voor een brede basis als het gaat om kennis en ervaring.

Slagvaardiger aanpak

“Iedereen ervaart de gevolgen van de coronacrisis”, stelt Chantal Bleeker. “We doen er wereldwijd alles aan om het virus te stoppen. Door middel van innovaties in technologie, opleiding, communicatie en grensoverschrijdende samenwerking zullen we in de toekomst slagvaardiger te werk kunnen gaan tegen pandemieën. Samen met het RIVM en Radboudumc leveren we graag een bijdrage aan dit Europese initiatief.”

Het Pandem-project wordt gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 883285. Meer informatie over het complete PANDEM-project en andere door de EU gefinancierde lopende projecten in dezelfde onderzoeksruimte staat hier.