Patient Included, chronisch patiënt in redactieraad ICT&health: Geert-Jan van Hal

21 mei 2015
ZBB
Innovatie
Nieuws

ICT&health wil de ontwikkelingen op het gebied van technologie in de zorg vanuit verschillende invalshoeken belichten. Daar hoort natuurlijk ook de stem en de ervaring van de patiënt bij.

Daarom zijn wij blij dat dat Geert-Jan van Hal vanaf nu lid van de redactieraad is. Als chronisch nierpatiënt benadert hij het onderwerp eHealth primair vanuit de stem van eindgebruikers. Geert-Jan werkt als ervaringsdeskundige voor Zorgbelang Brabant. Met zijn komst brengen wij vraag en aanbod bij elkaar in ons platform.

Adviseren vanuit cliëntperspectief
Zorgbelang Brabant geeft vanuit cliëntoogpunt advies aan zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars en werkt vanuit het patiënt-, cliëntperspectief aan betere zorg. Dit doen zij vooral door te participeren in netwerken, het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis. Vanzelfsprekend geven zij veel aandacht aan de inzet van begrijpelijke en bruikbare digitale hulpmiddelen.

Binnen Zorgbelang Brabant wordt Geert-Jan ondersteund door Dianne Prinsen, programmaleider eHealth. Dianne is al jaren bij innovatieve projecten zowel binnen als buiten Zorgbelang Brabant betrokken. Zij werkt nu aan het toekomstbestendig maken van het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD).

“Bijdragen aan de beeldvorming”
Geert-Jan: “Veel consumenten hebben nog geen duidelijk beeld van eHealth. Het hulpmiddel is nog vaak onbekend bij hen. Daarom wensen consumenten goede uitleg over (zorg)mogelijkheden. Die informatie kunnen zij gebruiken om verantwoorde en vooral bewuste keuzes te maken. De vernieuwingen op dit gebied gaan razend snel, daarom wil ik er graag aan bijdragen dat mensen moeiteloos vertrouwd raken met een goede digitale zorgrelatie.”

Gasthoofdredacteur Lucien Engelen: Ik juich de komst van Geert-Jan van harte toe. De patiënt is misschien wel de meest waardevolle stem, die vaak gemist wordt bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth. Een hulpmiddel dat juist voor hen bedoeld is!”