Patiënten AVL kunnen overzicht medicatie digitaal meekrijgen

27 december 2018
Antoni van Leeuwenhoek; Gevel
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek hoeven niet meer naar de apotheek om een overzicht van hun medicijnen op te vragen en mee te nemen naar het ziekenhuis. Zorgverleners ontvangen deze overzichten nu digitaal van de openbare apotheek en lopen dit met de patiënt na ter controle. In het Antoni van Leeuwenhoek gebeurt dit nu bij het eerste bezoek, bij de opname en bij ontslag en wanneer nodig vaker.

Hiermee heeft het Antoni van Leeuwenhoek de toets voor VIPP-doelstelling B1 gehaald. Deelnemers aan het VIPP-programma worden getoetst door een ICT-auditor aangesloten bij Norea, op het halen van de doelen van het versnellingsprogramma. De volgende stap is zorgen dat patiënten kunnen duppen via de online patiëntomgeving van het ziekenhuis (VIPP-module A2) en het aanbieden van eHealthinterventies via de online omgeving.  Voorkomen van medicatiefouten Fouten bij de medicatie vormt een groot risico voor patiënten. Zorgverleners moeten daarom altijd de medicijnen van een patiënt controleren bij opname en ontslag. Belangrijk is dat de patiënt bij de apotheek toestemming geeft om andere zorgverleners inzage te bieden in hun medicatiegegevens. Pas dan kunnen zorgverleners ook daadwerkelijk de medicatie controleren. Bij doelstelling B1 hoort ook dat op de poliklinieken de informatie digitaal beschikbaar is en wordt gebruikt. Inzage in een actueel digitaal overzicht maakt dit een stuk eenvoudiger. Deelname aan het VIPP-programma draagt op deze manier een bij aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Antoni van Leeuwenhoek doet mee aan VIPP2 voor categorale instellingen die een half jaar na de ziekenhuizen gestart zijn. Van de ziekenhuizen heeft inmiddels 73% doelstelling B1 gehaald. Persoonlijk zorgtraject Naast het veiliger maken van de uitwisseling van medische gegeven, zet het Antoni van Leeuwenhoek ook in op het persoonlijker maken van zorg. Daartoe lanceerde het ziekenhuis afgelopen voorjaar de ‘MediMapp’. Daarmee wil het ziekenhuis patiënten beter informeren over hun persoonlijke zorgtraject. De app moet patiënten via hun smartphone gemakkelijk en overzichtelijk toegang bieden tot zaken zoals locatie en inhoud van afspraken, of hoe men zich er op moet voorbereiden.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!