Patiënten 'duppen' 2 miljoen keer in 2018

do 24 januari 2019 - 12:47
dupp-onthulling_0
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Patiënten hebben in 2018 ruim 2 miljoen keer digitaal informatie opgevraagd (geduppt) via patiënt(en)portalen van Nederlandse ziekenhuizen. Dit liet Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) deze week weten bekend tijdens een bezoek aan het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht).

Melkert overhandigde tijdens een bijeenkomst in het kader van de ehealthweek symbolisch een cheque aan directeur-generaal van VWS Bas van den Dungen met daarop deze resultaten. Dat er steeds vaker geduppt wordt, is volgens de NVZ een resultaat van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) dat de NVZ de afgelopen samen met VWS heeft ontwikkeld. Het doel van VIPP is de patiënt online inzage te geven in de eigen medische gegevens.

Altijd toegang tot gegevens

Duppen betekent dat de patiënt altijd en overal toegang heeft tot zijn eigen medische gegevens. Dat kunnen gegevens uit het ziekenhuis zijn zoals een uitslag van bloedonderzoek, maar ook van de huisarts of GGZ. Toegang tot medische gegevens is een recht dat iedere Nederlander heeft. Vanaf 2020 zijn ziekenhuizen net zoals alle zorgaanbieders volgens de wet (Cliëntenrechten elektronische verwerking gegevens in de zorg) verplicht om medische informatie digitaal aan te bieden aan Nederlanders. Hier werken 64 algemene ziekenhuizen en 34 categorale instellingen – revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg – aan via het VIPP-programma. Ook de universitaire ziekenhuizen stellen medische gegevens beschikbaar via een online omgeving. Verder lopen er stimuleringsprogramma’s voor digitaal uitwisselen in de gz (VIPP-ggz), de eerste lijn (OPEN) en instellingen voor langdurige zorg (InZicht).

Duppen: 2 mln keer in 2018

Sinds de start van VIPP hebben 58 deelnemende instellingen een 'mijn'-omgeving ontwikkeld waarin de patiënt online zijn medische gegevens kan bekijken. In 2017 werd er ruim 1 miljoen keer geduppt. Eind 2018 is dit aantal verdubbeld. De bedoeling is dat patiënten straks met alle zorgverleners in de keten kunnen duppen. Om meer bekendheid te genereren voor de patiëntportalen in de ziekenhuizen, is de dupp-zuil ontwikkeld. De eerste dupp-zuil is 22 januari in het Albert Schweitzer ziekenhuis onthuld. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis(ASz) ontving de zuil uit handen van NVZ-voorzitter Melkert. Die zei hierover: “Dit is van ons allemaal. Dat duppen uiteindelijk deel van ons dagelijks leven wordt is heel vanzelfsprekend.” Het Asz is volgens het VIPP-programma koploper op het gebied van het digitaal uitwisselen van patiënt- en medicatiegegevens. Ook loopt er een campagne (zie ook www.ikdupp.nl). Deze campagne is ontwikkeld door de NVZ voor de hele zorg. Dit betekent dat alle zorgaanbieders en veldpartijen de materialen van de campagne kunnen gebruiken binnen hun eigen organisatie.

Behaalde resultaten

De NVZ-voorzitter en directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS Bas van den Dungen waren samen met het VIPP-team te gast in het Dordtse ziekenhuis. Naast het aanbieden van de zuil werd er gesproken over resultaten die tot nu toe gehaald zijn door ASz en in het algemeen door deelnemende ziekenhuizen. Ook wordt er gesproken met de VIPP-ambassadeurs (dokters) van het ASz, de cliëntenraad en een van de patiënten Carla. Volgens Carla is het gebruik van het patiëntenportaal een kwestie van gewoon uitproberen. "Je moet er mee spelen." Joyce van Dijk, MDL-arts en VIPP-ambassadeur merkt op dat huidige artsen nog vaak zijn opgeleid in het papieren tijdperk. Maar we zijn nu in het digitale tijdperk beland. 'Digitaliseren is wat anders dan papieren dossiers digitaal maken. Het is echt een andere manier van werken". aldus Van den Dungen.

Woord van het jaar

In november 2018 meldde de NVZ het woord 'duppen' aan voor de Van Dale-verkiezing ‘Woord van het Jaar 2018’. Op dat moment kon duppen bij 43 van de Nederlandse ziekenhuizen, zo stelde de ziekenhuiskoepel. De verwachting is volgens de NVZ dat in 2020 patiënten bij alle algemene ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en categorale instellingen digitaal gegevens kunnen opvragen. Dit geldt ook voor zelfstandige klinieken en huisartsen en vanaf 2021 ook voor GGZ-instellingen.