Patiënten krijgen snel en probleemloos inzage in medisch dossier

di 1 mei 2018 - 09:30
patient-bed-tablet-15218
Databeschikbaarheid
Nieuws

Patiënten kunnen over het algemeen zonder probleem, in korte tijd en tegen lage kosten inzage krijgen in hun medisch dossier. Ongeveer 8 procent van de Nederlandse bevolking heeft in de afgelopen drie jaar zijn/haar medisch dossier opgevraagd of inzage gevraagd. In 89 procent van de gevallen is dat zonder problemen gelukt. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Nivel. Voor de resterende 11 procent was er meestal een reden waarom inzage niet mogelijk was.

Uit het Nivel-onderzoek onder 700 respondenten van het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt niet duidelijk in hoeverre er sprake is van papieren of digitale inzage. De overheid wil dat zorgverleners vanaf 2020 verplicht hun digitale dossiers openstellen zodat mensen gegevens via hun PGO kunnen opvragen en eventueel delen met andere zorgverleners. Vanaf 2019 moet het voor Nederlanders mogelijk worden om medische informatie op te vragen via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zo verwacht MedMij. In juli van dit jaar moet het eerste deel van het MedMij-platform afgerond zijn. ICT-leveranciers kunnen dan hun informatiesystemen afstemmen op de interoperabele MedMij-standaarden en afspraken. Zorgverleners kunnen hiermee hun informatiesystemen openstellen; PGO-leveranciers kunnen een MedMij-keurmerk krijgen zodat gebruikers weten dat het voldoet aan het MedMij-raamwerk. Verder ziet het Nivel een belangrijke rol voor patiëntenportalen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Patiënten tevreden over inzage medisch dossier

Patiënten die hun dossier ontvangen, zijn in het algemeen tevreden met de inhoud van hun dossier en geven aan dat het opvragen hen heeft geholpen. Enkele pijnpunten: ongeveer 6 procent van de dossiers was in eerste instantie incompleet of anderzijds niet op orde. Voor sommige mensen is het medisch jargon niet altijd goed te begrijpen en is een toelichting van de behandelend zorgverlener nodig. Er was één respondent die in eerste instantie het dossier van een andere patiënt heeft ontvangen. Opvallend is volgens het Nivel dat ongeveer 20 procent van de respondenten niet bekend is met het recht op inzage in, of een kopie van het medisch dossier. Het opleidingsniveau lijkt hierbij een rol te spelen. 86 procent van de hoogopgeleiden is bekend met dit inzagerecht ten opzichte van 66 procent van de mensen met een lager opleidingsniveau.

Belangrijke rol voor patiëntenportaal

Hoewel in de meeste gevallen het opvragen van dossiers of inzage ervan naar tevredenheid verloopt, meent het Nivel dat het proces verder kan worden verbeterd:
  • De voorlichting over het recht op een kopie of inzage van het eigen medisch dossier kan beter.
  • Zorginstellingen kunnen van elkaar leren door protocollen uit te wisselen.
  • Het is belangrijk om te zorgen dat privacygevoelige gegevens op de juiste wijze in het dossier komen, waarbij met name aandacht voor gegevens van derden belangrijk is.
  • Patiëntenportalen kunnen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen en een mogelijkheid bieden voor een directe inzage in het medisch dossier.
Meer weten over  zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden op het snijvlak van zorginnovatie en de implementatie. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan hier uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.