Patiënten met chronische pijn waarderen digitaal oefenportaal

24 juli 2023
e-health
Derdelijn
Nieuws

Patiënten met chronische pijn hebben behoefte aan ondersteuning met e-health. Dit blijkt uit afstudeeronderzoek bij Adelante dat onlangs werd afgerond. Twaalf pijnpatiënten, zowel van locatie Hoensbroek als MUMC+, namen deel aan dit onderzoek van drie studenten van Zuyd. Er werd gekeken of ze behoefte hadden aan het Adelante Oefenportaal (een e-health trainingstool) én op welke manier deze specifieke groep hier gebruik van zou kunnen maken. De twaalf patiënten reageerden overwegend positief op deze extra mogelijkheid.

Het succesvolle afstudeeronderzoek van drie fysiotherapiestudenten richtte zich expliciet op de deelname van patiënten met chronische pijn aan het Adelante Oefenportaal. Hierbij hebben zij onder twaalf patiënten met chronische pijnklachten geïnventariseerd of er behoefte is om het Adelante Oefenportaal te gebruiken gedurende hun revalidatie en wat de mogelijkheden hierbinnen zijn.

Behoefte aan e-health

Uit de resultaten blijkt dat patiënten met chronische pijn zeker behoefte hebben aan het gebruik van een digitaal oefenportaal en dat biedt mogelijkheden om deze applicatie meer in te zetten in de reguliere behandelingen. Een belangrijke bevinding, want chronische pijn komt zeer veel voor en is zelfs wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit.

Het onderzoek vond plaats via semi-gestructureerde interviews, aan de hand van een vooraf opgestelde interviewguide. Uiteindelijk bleek de testgroep van chronische pijn patiënten behoefte te hebben aan een e-health oplossing, hetgeen bleek uit een ‘behoeftepeiling’ die een score van 3,8 opleverde op een schaal van 1 tot en met 5. Bij Adelante wordt daarom nu bekeken of deze digitale optie in de toekomst ook voor patiënten met chronische pijnklachten kan worden ingezet.   

E-revalidatie bij chronische pijn

De studenten hebben hun bevindingen gepresenteerd in de vorm van een digitale poster. Daarop staan onder meer een aantal positieve uitspraken van patiënten, die werkten met het oefenportaal. Eén patiënt zegt bijvoorbeeld treffend: “Alles wordt nu steeds meer digitaal. Ik zit vaak achter een computer, als iets op het bureaublad staat dan is het makkelijk om te zien dat ik iets moet doen. Papieren heb ik ergens rondslingeren.” De twaalf deelnemers blijken het voor het merendeel handig te vinden dat ze kunnen trainen wanneer ze willen en oefeningen op het online portaal af kunnen vinken. Fijn is ook dat ze via het portaal met een speciale berichtendienst hun behandelaren altijd snel kunnen bereiken.

Adelante is druk doende om revalidatie en begeleiding op afstand, zoals beeldbellen en het Adelante Oefenportaal van Telerevalidatie.nl, op te schalen. Dat kan mede dankzij een onlangs verkregen
SET-subsidie. Adelante vindt het sowieso belangrijk dat zoveel mogelijk diagnosegroepen binnen de revalidatiekliniek toegang hebben tot deze vormen van e-health. Bovendien wil de revalidatiekliniek  de huidige applicaties verbeteren en beter integreren met het elektronisch patiënten dossier (EPD).