Patiëntenfederatie Nederland pleit voor patiëntgeheim

ma 21 januari 2019 - 13:21
20180126_hucopix_lowres_nologo_082
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Patiëntenfederatie Nederland vindt het essentieel dat patiënten zelf beschikken over hun eigen medische data en pleit daarom voor een wettelijk geregeld Patiëntgeheim. Directeur Dianda Veldman overhandigt vandaag daarom een oproep aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 in het Louwman Museum in Den Haag. Bruins gaf de kick-off van de manifestatie en de e-healthweek.

Een Patiëntgeheim moet vergelijkbaar worden met het medisch beroepsgeheim, stelt Patiëntenfederatie Nederland. Dit medisch beroepsgeheim geldt alleen voor zorgverleners terwijl patiënten straks dezelfde gegevens beheren, zonder rechtsbescherming. Daarom vindt de organisatie dat voor medische gegevens die buiten de medische sfeer worden opgeslagen ook rechtsbescherming moet komen.

Niet onder medisch beroepsgeheim

Patiënten kunnen hun medische data straks bijvoorbeeld verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Die omgeving is vaak in beheer bij een commerciële partij en de data die daar worden bewaard, vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Om te voorkomen dat die data vogelvrij worden is dus een wettelijke bescherming nodig. De Patiëntenfederatie erkent dat mensen nooit gedwongen kunnen worden hun gegevens af te staan. Tegelijkertijd ziet ze dat mensen soms onder dwang toch hun medisch dossier openen. Dat kan zijn voor verzekeraars, gemeenten, uitkeringsinstanties of commerciële partijen.

'Bewust worden van rechten'

“Ze hoeven hun gegevens niet te delen, maar ze zijn kwetsbaar omdat ze van een instantie afhankelijk zijn”, zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Daarom willen wij een wettelijke regeling. Daarmee zijn we er niet. Mensen moeten zich ook bewust worden van hun rechten. Daar gaan wij hard aan werken, in de aanloop naar een wettelijk Patiëntgeheim.” De aanbieding van het voorstel voor een Patiëntgeheim komt op een politiek belangrijk moment. Eind deze maand spreekt de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling in de zorg. Een Patiëntgeheim kan onderdeel zijn van goede digitale uitwisseling van medische gegevens. Vandaag presenteert Veldman de uitkomsten van de resultaten van het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg. Het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg organiseert in de e-healthweek activiteiten voor zorgaanbieders en leveranciers, om hen laagdrempelig te laten kennismaken met de digitale toepassingsgebieden.

Live stream

Volg de openingsmanifestatie van e-healthweek 2019 via de live stream. In deze week vragen zorgaanbieders en andere organisaties aandacht voor meer digitale ondersteuning in de zorg. Onderschrift foto: Patiëntenfederatie Nederland roept minister Bruins op tot een wettelijk erkend Patiëntgeheim. Daarmee wil de organisatie de regie van zorg nog meer naar de patiënte brengen.