Patiëntenfederatie: nu doorpakken met digitale zorg

do 25 juni 2020 - 07:59
Digitale-Zorg-Dokterpatient-Ziekenhuis
eHealth
Nieuws

Het moge inmiddels overduidelijk zijn dat de coronacrisis ertoe geleid heeft dat veel zorgverleners zorg op afstand zijn gaan aanbieden, al dan niet in combinatie met digitale, of e-health, toepassingen. Hoewel de coronacrisis duidelijk op zijn retour is gaan ook steeds meer stemmen op die pleiten voor het vasthouden aan de verdergaande digitalisering van de zorg. Nu doorpakken, niet terugkeren naar de oude situatie is het devies.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over medische zorg. Daarbij zullen zeker ook de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg (op afstand) aan de orde komen. In aanloop daar naar toe heeft de Patiëntenfederatie een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waar zij nogmaals haar standpunt benadrukt dat besluiten over veranderingen in het zorglandschap altijd in overleg met gebruikers van die zorg tot stand moeten komen.

“Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat bij grote veranderingen altijd ruimte gemaakt wordt voor inspraak, zowel door de bewoners van een regio als door belanghebbende patiënten(verenigingen)", zo staat in deze brief.

Hybride digitale zorg

De Patiëntenfederatie pleit daarnaast voor het nog meer combineren van zorg op locatie en zorg op afstand. Zowel in huisartsenpraktijken als ziekenhuizen. Zorg waarbij de zorgverleners voor hun dienstverlening naast standaard zorg ook altijd een digitale variant gaan aanbieden. De federatie noemt het 'hybride' zorg.

“Hybride betekent een combinatie van zorg op afstand en zorg op de locatie van de zorgverlener. Dat betekent dat zij voor hun zorg en dienstverlening standaard digitale alternatieven aanbieden. Zo kunnen patiënten voor het contact met hun zorgverlener voortaan kiezen uit verschillende kanalen: (beeld)bellen, mailen, of zelf langskomen", zo stelt de Patiëntenfederatie.

Maar, er zijn niet alleen digitale oplossingen voor het contact tussen patiënt en zorgverlener. Daarmee doelt de federatie op e-health toepassingen als monitoring op afstand of patiënten via telebegeleiding handvatten bieden waarmee ze aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Wanneer nu doorgepakt wordt met de uitrol en het toepassen van digitale alternatieven in de zorg, dan komt de uiteindelijke doelstelling waarbij de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment geleverd wordt pas écht binnen bereik.

Landelijke regie en samenwerken

Twee andere punten of ontwikkelingen waar de Patiëntenfederatie voor pleit zijn een landelijke regie in de zorg en goede samenwerking tussen zorgverleners in de regio. "De coronacrisis haalde het beste naar boven in zorgaanbieders op het gebied van samenwerking. Voor wie in Brabant geen plek was, was wel een bed beschikbaar in andere delen van het land. Ook in de wijkverpleging werd in een aantal regio’s goed samengewerkt rondom de zorg voor coronapatiënten. Door landelijke regie kreeg elke coronapatiënt de zorg die nodig was. Deze combinatie van landelijke regie en (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders zien wij als een positieve ontwikkeling, waarvan wij vinden dat die moet worden voortgezet", aldus de federatie.

"De overheid zou in samenspraak met veldpartijen definiëren wat de noodzakelijke zorginfrastructuur moet zijn en geven zorgaanbieders daaraan vorm in (regionale) samenwerkingsverbanden. Op kortere termijn is meer inzet op samenwerking en regie vanuit de overheid nodig", zo staat in de brief. De hele brief van de Patiëntenfederatie aan het adres van de Tweede Kamer is hier na te lezen.

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van de minister voor Medische Zorg naar mogelijkheden kijkt die het huidige bekostigingstelsel biedt om gepast gebruik van zorg en van digitale zorg te stimuleren. De NZa verwacht in de loop van juli met een advies daaromtrent te komen.