Patiëntenfederatie pleit voor wijzen op mogelijkheden e-health voor patiënt

di 28 november 2017 - 10:26
ehealth-vrouw-bank-bloedruk
eHealth
Nieuws

Zorgaanbieders én patiëntenorganisaties moeten actief wijzen op de mogelijkheden van e-health. Dat meent directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland. Zij reageert op de publicatie van de eHealth monitor 2017 van Nictiz en Nivel.

“Denk daarbij ook aan MedMij en het gebruik van de Digitale Zorggids,” stelt Veldman. “Wij horen van mensen die e-health gebruiken dat ze er blij mee zijn. Maar nog te weinig patiënten worden door hun zorgverleners op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van digitale zorg.”

Nictiz, Nivel willen patiënt-ambassadeurs

Nictiz en Nivel vinden volgens Veldman allebei dat er patiënt-ambassadeurs moeten komen: actieve gebruikers van digitale zorg die andere patiënten enthousiast moeten maken. De mogelijkheden van e-health moeten ook actiever worden uitgedragen. Via persoonlijke boodschappen voor patiënten, nieuwsbrieven of spotjes. Daar ligt dus ook een rol voor zorgaanbieders én patiëntenorganisaties, meent Veldman.

Uit de monitor blijkt dat ambassadeurs voor e-health hard nodig zijn, stelt de Patiëntenfederatie. Er is nog steeds veel onbekendheid en onduidelijkheid: zorggebruikers zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners. Maar weinig respondenten uit de monitor geven aan dat hun zorgverlener hen wijst op de mogelijkheden.

Opdoen ervaringen doet meerwaarde ervaren

Zorggebruikers en zorgverleners die ervaring hebben met e-health, zijn positiever dan partijen die de toepassing (nog) niet hebben gebruikt. Het opdoen van ervaring kan dus bijdragen aan het ervaren van meerwaarde. Tegelijk is er een langzame groei van ziekenhuisportalen. De meerderheid van de groep zorggebruikers die inzage in medische gegevens heeft, vindt dit nuttig. Het biedt meer inzicht en medische gegevens zijn beter te controleren.

Het gebruik van e-health neemt langzaam toe. Steeds meer chronisch zieken meten zelf gezondheidswaarden. Van de chronisch zieken bijvoorbeeld maakt 4 procent gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijna een kwart van de Nederlanders geeft aan dit wel te willen gebruiken.

Wereld te winnen

Dianda Veldman meent dat er nog een wereld te winnen is. “Laten we beginnen met de koplopers, de mensen die het nut van eHealth inzien. Dan wordt de rest vanzelf ook wel enthousiast. Wij kunnen zelf ook het nodige doen. Zo gaan wij in de eHealth-week samen met andere patiëntenkoepels extra aandacht vragen voor patiëntenparticipatie in de zorg. Wat is het en hoe doe je dat. Want uiteindelijk moeten we samen de zorg beter maken.”