Patiëntgegevens Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gestolen

do 3 maart 2016 - 14:38
antoni_vamn_leeuwenhoek
Patiënt
Nieuws

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis maakt bekend dat afgelopen december een onbeveiligde externe harde schijf is gestolen met gegevens van patiënten. De schijf is - met andere persoonlijke eigendommen - uit de kofferbak van de auto van een onderzoeker gestolen.

Het ziekenhuis meldt dat er geen enkele aanleiding om te denken dat de diefstal gericht was op de onderzoeksgegevens. Tot op heden is de gestolen schijf niet teruggevonden. De kans dat dit alsnog gebeurt lijkt uitermate klein. De diefstal is pas recent aan het Antoni van Leeuwenhoek gemeld.

Het informatiebeveiligingsbeleid van het ziekenhuis geeft aan dat medewerkers geen patiëntengegevens op onbeveiligde informatiedragers mogen meenemen. Het gaat in dit geval om gegevens van 781 patiënten die deelnemen of -namen aan wetenschappelijk onderzoek. Van hen zijn 199 patiënten in leven. Zij zijn vandaag allemaal persoonlijk geïnformeerd.

Gecodeerde informatie

De externe harde schijf bevatte kopieën van bestanden van het Antoni van Leeuwenhoek. Het gaat om gecodeerde informatie die te maken had met deelname van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast staat er ook een aantal bestanden op van rapportages waarin de voortgang van de experimentele behandeling van patiënten wordt beschreven. In deze laatste bestanden staan persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, het type tumor en de voortgang van de experimentele behandeling. De onderzoeker heeft gehandeld in strijd met de regels.

Het feit dat de externe harde schijf is ontvreemd, heeft geen invloed op de behandeling die patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek ondergaan of hebben ondergaan. De kwaliteit van de behandeling is dus op geen enkele manier beïnvloed. Ook lopend wetenschappelijk onderzoek kan zonder consequenties doorgaan.

Ondernomen acties

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de volgende acties ondernomen:

  • Vandaag zijn de betrokken patiënten persoonlijk geïnformeerd, door hun behandelend arts. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt patiënten zijn oprechte excuses aan. Er is een informatienummer geopend waarnaar patiënten met vragen kunnen bellen. Zo nodig kunnen zij een beroep doen op onze maatschappelijk werkers.
  • De vermissing  van de externe harde schijf is gemeld bij de politie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ).
  • Er heeft een analyse plaatsgevonden van de bestanden die op de ontvreemde  schijf stonden.
  • Er worden diverse informatiebijeenkomsten voor patiënten georganiseerd.
  • Het bestaande informatiebeveiligingsbeleid is opnieuw onder de aandacht van medewerkers gebracht, evenals de noodzaak van het direct melden van informatiebeveiligingsincidenten.
  • De betrokken medewerker is ter verantwoording geroepen en er zijn passende maatregelen genomen.