Patiëntportaal begint volwassen te worden

27 februari 2019
Gebruik-tablet
Databeschikbaarheid
Nieuws

Patiëntportalen worden steeds normaler. Ziekenhuizen zijn eerste fase vaak al voorbij en gaan nu aan de slag met uitbreiding van de opties of met het stimuleren van het gebruik. Zo stelt het Slingeland vanaf maart 2019 patiëntportaal Mijn Slingeland open voor kinderen en hun ouders. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland laat weten dat het zich aansluit bij de landelijke DUPP-campagne van de NVZ om het gebruik van het patiëntportaal te stimuleren.

Het Slingeland was met zijn patiëntportaal een voorloper in de ziekenhuissector. In 2016 beschikte pas een kwart van de ziekenhuizen in Nederland (22) over een dergelijk portaal, zo bleek uit jaarlijks onderzoek van Nictiz. Twee jaar later, in september 2018, waren dat er 49.

Portaal open voor kinderen

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 zal Mijn Slingeland ook opengesteld zijn voor kinderen en hun ouders, zo geeft het Doetinchemse ziekenhuis aan. De dossierinformatie vanaf 29 september 2016 is inzichtelijk.
Ouders of anderen met het wettelijk gezag over het kind tot 16 jaar mogen dan inloggen met de DigiD van het kind. Bij onjuist gebruik heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn Slingeland van het kind af te sluiten.

Is het kind jonger dan 12 jaar, dan geldt dat met de DigiD van het kind ingelogd kan worden op Mijn Slingeland. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moet hij of zij toestemming geven om in te loggen op het patiëntportaal. Het kind kijkt in dit geval mee en beslist ook mee. Vanaf 16 jaar is het kind zelf eigenaar van zowel de DigiD als het medisch dossier. Deze kinderen kunnen zelf inloggen op Mijn Slingeland zonder toestemming van ouders of voogd.

Aansluiting bij DUPP-campagne

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit zich aan bij de landelijke DUPP-campagne van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De ziekenhuisgroep, met locaties in Rotterdam en Schiedam, wil zo het gebruik van het patiëntportaal MijnFranciscus stimuleren. DUPP-en staat voor Digitale Uitwisseling tussen Patiënt en Professional.

Patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen nu al online de uitslag van hun onderzoeken inzien, persoonlijke gegevens wijzigen en afsprakenagenda bekijken. Andersom kunnen zorgverleners bijvoorbeeld een voorlichtingsfolder of vragenlijst klaarzetten voor hun patiënten. Binnenkort is het ook mogelijk om een videoafspraak (e-consult) via het patiëntportaal te hebben, zo laat het ziekenhuis weten.

Meer bekendheid

Om meer bekendheid te geven aan het duppen heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland op 21 februari een speciale informatiezuil van de NVZ onthuld, ook wel DUPP-zuil genoemd. Tijdens de e-healthweek 2019, op 22 januari, werd zo’n informatiezuil door NVZ-voorzitter Ad Melkert onthuld in het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur stelt over het inzetten van de DUPP-zuil: “Wij willen meer aandacht vragen voor het duppen. Door te duppen krijgen patiënten meer inzicht en regie over hun eigen ziekte- en behandelproces en dat vinden wij als ziekenhuis heel belangrijk.”

Groeiend gebruik portaal

Patiënten hebben in 2018 ruim 2 miljoen keer digitaal informatie opgevraagd (geduppt) via patiënt(en)portalen van Nederlandse ziekenhuizen. Dat er steeds vaker geduppt wordt, is volgens de NVZ een resultaat van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) dat de NVZ de afgelopen samen met VWS heeft ontwikkeld. Het doel van VIPP is de patiënt online inzage te geven in de eigen medische gegevens.

Vanaf 2020 hebben alle Nederlanders het wettelijke recht op digitale inzage in al hun medische gegevens. Via diverse stimuleringsprogramma’s worden sectoren in de zorg – van huisartsen tot en met ziekenhuizen en langdurige of thuiszorg – hiermee door het ministerie van VWS geholpen. Ook staat er een wettelijke regeling op stapel om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling te verplichten.

Via het MedMij-programma wordt de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) gestimuleerd die dergelijke gestandaardiseerde gegevens kunnen ontsluiten via elk systeem dat aan MedMij-standaarden voldoet.