PharmaPartners, VitalHealth willen beter aansluiten op MedMij-initiatief

24 oktober 2017
ICTH-patientportaal_edited
Overheid
Nieuws
In de praktijk betekent dit dat huisartsinformatiesysteem (HIS) Medicom en het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners een slimme koppeling krijgen met het e-Vita patiënten platform van VitalHealth Software. een groot aantal zorgregio’s gebruikt het platform voor het ondersteunen van zelfmanagementprogramma’s voor mensen met een chronische ziekte. Via deze samenwerking krijgen patiënten volgens de twee partijen beter inzicht in hun eigen gezondheid en kunnen zij makkelijker informatie uitwisselen met hun huisarts.

“De ruim één miljoen patiënten die MijnGezondheid.net gebruiken, profiteren daarvan”, stelt Dorinda van Oosten, managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. “Zij kunnen makkelijker en veilig communiceren met hun zorgverleners, hun medicijnoverzicht en een deel van hun medisch dossier inzien, afspraken maken, zelfgemeten waarden delen en deze bijvoorbeeld combineren met laboratoriumwaarden. Ook beschikken zij over betrouwbare informatie en ondersteuning die aansluit bij hun gezondheidsproblemen.”

Aansluiten bij wens PGO

Met de intensivering van de samenwerking willen beide leveranciers van software voor de zorgsector aansluiten bij de wens van overheid, patiëntenorganisaties en zorgpartijen om een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) te realiseren voor alle Nederlanders. Bij de technische doorontwikkeling van hun patiëntenplatforms volgen PharmaPartners en VitalHealth Software de MedMij-ontwikkelingen: de landelijke ‘spelregels’ voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving.

Van Oosten: “We stellen bij het aangaan van deze samenwerking strikte eisen aan kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging, zodat we te allen tijde voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en wetgeving.”

Directe toegang tot medische informatie

Laurens van der Tang, CEO van VitalHealth, rekent voor dat de twee partners een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het ministerie van VWS om in 2019 tachtig procent van de zorggebruikers directe toegang te geven tot hun medische informatie.

“Ook anticiperen we hiermee op de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die patiënten vanaf juli 2020 het recht geeft op elektronische inzage in hun gegevens. Zo zetten we technologie in op een manier die directe impact heeft op de verbetering van de zorg voor ruim één miljoen patiënten.”

Op 17 juli 2017 heeft de miljoenste zorggebruiker zich namelijk geregistreerd op MijnGezondheid.net van PharmaPartners. Daarmee is dit volgens de aanbieder het grootste Nederlandse patiëntenportaal in de eerste lijn.

Dagelijkse uitwisseling gegevens mogelijk

Behalve verdergaande integratie tussen Medicom, MijnGezondheid.net en e-Vita wordt ook de optimalisatie van de geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de zorgverlenerssystemen van beide partijen gerealiseerd (Medicom en het VitalHealth Regionaal eHealth Platform). Zo wordt dagelijkse uitwisseling van gegevens mogelijk en kunnen huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners hun gezamenlijke patiënten op basis van de meest recente gegevens een passend advies geven.

Dorinda van Oosten: “Met gegevensuitwisseling optimaliseren we de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt. Die wordt daarmee nog beter ondersteund en dat is een nadrukkelijke wens van de huisartsen die met Medicom werken. Deze gegevensuitwisseling doen we met meer partijen maar met VitalHealth gaan we verder: dagelijkse uitwisseling van informatie én koppeling met een degelijke persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Over de samenwerkingspartners

PharmaPartners levert samenwerkende zorgverleners en patiënten geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. Deze worden toegepast in circa 250 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door zo’n 1.200 apotheken, 3.000 huisartsen en 80 gezondheidscentra. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 10 miljoen Nederlanders. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS).

VitalHealth Software is IT-onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative Health Management.