Philadelphia gaat met Cisco versnelde digitalisering zorg doorvoeren

4 oktober 2017
Nieuws

Zorgorganisatie Philadelphia werkt voortaan samen met netwerkleverancier bedrijf Cisco om digitalisering in de zorg te versnellen. Het doel is volgens beide partijen een nog betere leefomgeving voor mensen met een beperking en het ontlasten van zorgverleners. Philadelphia is een landelijk actieve zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Philadelphia en Cisco werken al langer samen op IT-infrastructuurgebied. De zorgorganisatie wil na het uitrollen van een goede IT-infrastructuur met Cisco het tempo van de digitalisering versnellen. Het initiatief komt voort uit Cisco’s programma Digitale Versnelling Nederland, waarmee de leverancier voor Nederland cruciale sectoren wil helpen met een digitale versnelling.

De kernpunten van de samenwerking betreffen:

  • Het digitaal opleiden van personeel (Philadelphia telt ruim 6.000 medewerkers).
  • Veilig en effectief data in de gehele organisatie verbinden voor meer inzicht en nieuwe toepassingen.
  • Innovaties organisatiebreed implementeren.
  • Het delen van ervaringen met andere zorginstellingen.

Technologie kan de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk vergroten. Daarom vindt Philadelphia het erg belangrijk om op tijd in te springen op technologische ontwikkelingen in de zorg. De innovaties worden op maat ontwikkeld voor hun specifieke cliëntgroepen. Het uitgangspunt is dat de technologie veilig is, gemakkelijk in gebruik en de huidige zorg ondersteunt en aanvult.

Nieuwe iT-omgeving maakt e-ehealth mogelijk

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Greet Prins, benadrukt dat de veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van de IT- infrastructuur van Philadelphia het mogelijk maakt om nieuwe toepassingen op gebieden zoals e-health, domotica en zorgverlening op afstand door te voeren en om met digitale hulpmiddelen te werken.

“We gebruiken al veel innovaties om te kijken wat er echt werkt, hoe het cliënten helpt en medewerkers mogelijk ontlast. Daarnaast is het van belang dat de zorgmedewerkers begrijpen hoe je deze digitale toepassingen optimaal gebruikt. Wij kijken er naar uit dat we samen met Cisco de (digitale) barrières zoveel mogelijk gaan opheffen en zorgmedewerkers ondersteunen in het omarmen van de juiste innovaties."

Hendrik Blokhuis, vanuit Cisco programmadirecteur van Digitale Versnelling Nederland (DVN), stelt dat de netwerkleverancier de zorg wil verbeteren met haar technologie en kennis van technologie. “Zo investeren we in de digitale kennis en vaardigheden van het personeel, met als doel de toepassing van technologie te verbeteren. Maar denk ook aan het dichterbij en toegankelijker maken van zorg door het gebruik van video. Daarnaast zullen we helpen om op een veilige en uniforme manier sensorinformatie te ontsluiten. Een gebied met grote potentie dat binnen de zorg nog nauwelijks goed benut wordt.”

Het is de bedoeling dat de kennis die beide partijen gedurende de samenwerking opdoen, gedeeld wordt met andere zorginstellingen, om op deze manier maximaal bij te dragen aan de nationale doelstellingen voor de zorg.

Innovaties bij Philadelphia


Voorbeelden van innovaties bij Philadelphia zijn:

  • Slim incontinentiemateriaal die met een sensor detecteert of er verschoond moet worden.
  • DigiContact voor 24/7 videocontact met cliënten.
  • De sociale robot Pepper – Phi
  • Slimme Nachtzorg waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren (deur, camera met beweegsensor). 

Er worden ook proeven gedaan met gezichtsherkenning door robots en met locatiebepaling via GPS-chips in de hak van de schoen van dwalende mensen. Verder wordt er gekeken hoe ander (slim aangestuurd) licht kan stimuleren dat cliënten overdag actiever zijn en ‘s nachts beter slapen, of minder onbegrepen gedrag vertonen.

De zorginstelling benadrukt zorgvuldig om te gaan met de invoering van digitale innovaties: brede discussie met medewerkers, cliënten, hun familie en belangenbehartigers van cliënten over wat kan en wat niet. Na een zorgvuldige afweging wordt de (digitale) oplossing die het beste past ingevoerd.

Kernpunten digitale versnelling


De kernpunten in de digitale versnelling bij Philadelphia zijn:

1. Medewerkers meenemen in digitalisering
Philadelphia wil sneller mee met digitale ontwikkelingen. Daarom is er behoefte om medewerkers goed voor te bereiden op de digitalisering. Meer kennis en vertrouwdheid met digitalisering draagt bij aan snellere adoptie van de innovaties. Daarom start de instelling met Cisco een educatietraject om zo veel mogelijk medewerkers digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. Op termijn worden deze trainingen gedeeld met andere zorginstellingen.

2. Betere zorgprocessen dankzij data-analyse
Sensoren en IoT-apparaten genereren veel data die gecombineerd kunnen worden met andere cliëntgegevens. Cisco ontwikkelt een dataplatform (op basis van Cisco Kinetic) dat deze data efficiënt en veilig samenbrengt en analyses beter mogelijk maakt. De inzichten die dat oplevert, dragen naar verwachting aanzienlijk bij aan verbeteringen van de zorgprocessen.

3. Innovatie ook beschikbaar voor andere zorginstellingen
De twee organisaties werken ook samen om de innovaties uit de ‘Living Labs’ beter op de bestaande toepassingen aan te sluiten. Dit met bijzondere aandacht voor privacy en security. Ook deze opgeschaalde innovaties zullen naar verwachting beschikbaar komen voor andere zorginstellingen. ICT&health Conferentie
Op 26 januari 2018 sluit de e-healthweek af met de opening van de ICT&health Conferentie. Het is voor de zorg de kick-of van het nieuwe jaar, waarin implementatie van innovatie op de zorgvloer centraal staat. De Conferentie is het moment voor duiding van ontwikkelingen en het delen van kennis rond gezondheidstechnologie, innovatie en samenwerkingen. Aansluitend is de conferentie ook de slotmanifestatie van de e-healthweek. Dus mis het niet en meld je hier snel aan. Want vol is helaas echt vol.