Pilot gericht op standaardisatie medicatieovergevoeligheid

1 augustus 2023
medicatie
Medicatie
Nieuws

Stichting Health Base en de KNMP zijn een gezamenlijke pilot gestart voor de standaardisering van overgevoeligheidsgroepen. Met de pilot willen de partijen komen tot een kwalitatief goede en eenduidige indeling van werkzame stoffen gericht op geneesmiddelenovergevoeligheid. Overgevoeligheidsgroepen bevatten geneesmiddelen die op grond van hun eigenschappen overeenkomen. In de pilot wordt samengewerkt met allergologen, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers en huisartsen.

In de pilot zijn belangrijke stappen verkend, die het mogelijk maken om een landelijke standaard voor overgevoeligheden te realiseren. Health Base en de KNMP beogen na afronding van de pilot om alle overgevoeligheidsgroepen van de KNMP en Health Base te herzien en tot een landelijke standaard te komen. Nictiz, de kennisorganisatie van digitale informatievoorziening in de zorg, coördineert deze landelijke uitwisseling.

Digitale gegevensuitwisseling verbeteren

Het doel van de standaardisatie is om de digitale gegevensuitwisseling te verbeteren, in dit geval omtrent geneesmiddelenovergevoeligheid. Volgens Bianca Rouwenhorst, Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van VWS en lid van de Redactieraad van ICT&health, is standaardisering in de gegevensuitwisseling in de gehele zorg noodzakelijk. Met behulp van standaardisering kan een digitaliseringslag gemaakt worden en komt de zorgtransformatie sneller in beeld.  

Medicatieovergevoeligheid groepsgewijs indelen

Bij een gebleken overgevoeligheid voor één middel uit een overgevoeligheidsgroep, is er een risico op een ongewenste reactie wanneer een patiënt wordt blootgesteld aan een ander geneesmiddel uit dezelfde overgevoeligheidsgroep.

In de pilot hebben Stichting Health Base en de KNMP in dit kader bijvoorbeeld de overgevoeligheidsgroepen voor de NSAID’s inhoudelijk herzien. Dit leidt tot wijzigingen in de medicatiebewaking. Meer achtergrondinformatie en een instructie wanneer welke overgevoeligheidsgroep moet worden vastgelegd, zal per 1 oktober 2023 beschikbaar zijn in Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank

Precies vastleggen medicatieovergevoeligheid

Voor de apotheker is het fijn dat medicatieovergevoeligheid specifieker en standaard wordt vastgelegd. Met de precieze info in de hand hoeft hij of zij namelijk niet meer alle NSAID´s te vermijden. Hierdoor wordt het onnodig overstappen naar alternatieven voorkomen en wordt het medicatiegebruik verbeterd.  Een NSAID is een ontstekingsremmend middel dat pijn en zwelling van onder andere gewrichten en pezen tegengaat.

Voor gebruikers van informatie van Stichting Health Base, Pharmacom, Medicom (NL) en Goed, Farmad (BE) betekent deze verandering dat er per 1 oktober twee nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen om medicatieovergevoeligheid voor NSAID’s vast te leggen.  Voor gebruikers van informatie van de
G-Standaard zullen er daarnaast drie subgroepen komen te vervallen. Bij patiënten bij wie één van deze groepen is vastgelegd, zal de overgevoeligheid opnieuw beoordeeld moeten worden.