Plannen voor nieuw regionaal gezondheidscentrum EZT

ma 14 maart 2022 - 14:45
zorgdichtbij-scaled
Samenwerking
Nieuws

In Waalwijk willen de gemeente, het ziekenhuis en andere actoren de zorg dichtbij houden. Om dat te realiseren liggen er nieuwbouwplannen. Die behelzen onder meer de realisatie van een nieuw regionaal gezondheidscentrum, de bouw van plusminus 195 woningen en een aantal zorgwoningen direct bij het ziekenhuis ETZ. Op deze manier worden woningen toegevoegd en tegelijkertijd wordt de zorg behouden.

‘Dichtbij wat kan en centraal wat moet’, zo luidt de visie van de raad van bestuur van het ETZ. Op het terrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk worden een nieuw regionaal gezondheidscentrum en maximaal 195 woningen gerealiseerd, exclusief zorgwoningen. Op die manier is zorg voor steeds meer bewoners van Waalwijk dichtbij.

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ: “We gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum kunnen realiseren. Dat is echt een aanwinst voor de gemeente Waalwijk en haar omgeving.”

Prettige woonomgeving

Ook de gemeente Waalwijk juicht de plannen van harte toe. Wethouder Eric Daandels: “Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. We ontwikkelen steeds meer integraal en kijken naar het hele plangebied. Dus ook naar het versterken van het groen. Dit alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen en werken.”

De basis voor de nieuwbouwplannen zijn de uitgangspunten voor de locatie EZT Waalwijk. Het terrein van het ziekenhuis wordt in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden de ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde en vervolgens wordt de laagbouw aan de achterkant gesloopt. Op die plek komt dan het nieuwe regionale gezondheidscentrum waarin ziekenhuis, huisartsenspoedpost en Mijzo samenkomen. Zodra dit af is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en wordt de hoogbouw gesloopt.

John van Moolenschot, lid van de raad van bestuur van Mijzo: “Met het oog op de forse toename van het aantal ouderen en de krappe arbeidsmarkt, is gezond ouder worden een verantwoordelijkheid van iedereen. Door de krachten te bundelen onder het dak van dit gezondheidscentrum, kunnen we samen bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave.”

Wanneer kan zorg dichtbij?

‘Zorg dichtbij’ is een belangrijk thema bij de nieuwbouw van ETZ. Maar ook in de hele zorgsector speelt dit thema. Is een structurele én hybride inbedding van digitale zorg en zorg dichtbij in organisaties te realiseren? Met voldoende ruimte voor patiënt-specifieke situaties? Wanneer kan zorg dichtbij, thuis, digitaal of juist het beste in het ziekenhuis worden verleend? Een interessante presentatie over deze thematiek staat in de gratis Zorg Dichtbij Wijzer.