Praktijktest PROVES koppelt PGO aan ziekenhuis

wo 16 januari 2019 - 07:30
LR_ReinierHaga
Gegevensuitwisseling
Nieuws

EPD-leverancier ChipSoft en de Reinier Haga Groep hebben vrijdag 11 januari in een praktijktest van het landelijke testprogramma PROVES van MedMij aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals het MedMij-programma het beschrijft. Dit is volgens de betrokken partijen een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

Het proof-of-conceptprogramma PROVES ging vorig jaar van start. De eerste fase werd eind eerste kwartaal 2018 afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in het afsprakenstelsel 1.0. de uitkomsten van daaropvolgende fases zijn onder meer in de definitieve versie 1.1 verwerkt. ChipSoft liet in juli 2018 weten dat het aanhaakte bij de praktijkproeven. November vorig jaar kondigde MedMij aan dat er drie zorgvuldig gecontroleerde livegangen in het kader van PROVES zouden plaatsvinden in de navolgende maanden.

Gegevens ophalen bij ziekenhuis

Bij de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep in Zuid-Holland werd voor het eerst beproefd of gegevens ook echt via een PGO veilig opgehaald kunnen worden uit een echt ziekenhuis. Bij de test werd overigens gewerkt met testdata en niet met echte patiëntengegevens. Hij bestond uit drie onderdelen.
  • Eerst werd geprobeerd om gezondheidsgegevens vanuit het ziekenhuis op te halen in de PGO’s van Quli en Ivido.
  • Vervolgens werden diezelfde gegevens door het ziekenhuis aangepast. Bij het opnieuw binnenhalen van de gegevens in de PGO, kwamen inderdaad de aangepaste gegevens binnen.
  • Als derde werden gegevens door het ziekenhuis verwijderd. En opnieuw kwam ook deze verandering door in de persoonlijke gezondheidsomgevingen.
“We kunnen nu concluderen dat het papieren en juridische afsprakenstelsel van MedMij daadwerkelijk leidt tot gegevensuitwisseling”, vertelt Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft. “De komende tijd gaan we wat ons betreft, samen met onze klanten implementeren.”

PGO met MedMij-label

Om gegevens op de MedMij-manier uit te wisselen moet een burger beschikken over een PGO met een MedMij-label. Ook de ICT-leverancier van de zorgaanbieder moet het MedMij-label hebben, wat betekent dat de onderliggende standaarden in de software van een systeem zijn doorgevoerd. De eerste PGO’s met een MedMij-label moeten op korte termijn bekend worden. In de nu uitgevoerde test bracht ChipSoft het Zorgplatform in. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van én kan ook worden ingezet voor het uitwisselen via MedMij. Het platform werd in februari 2018 in een pilot ingevoerd bij Reinier Haga. ChipSoft is – zeker na deze geslaagde test – van plan om zorgaanbieders middels zorgplatform eenvoudige aansluiting op MedMij te bieden. Van den Berg: ‘In de aanloop naar deze beproeving hebben we al feedback op het afsprakenstelsel gegeven. We kwamen nog een paar zaken tegen die in onze ogen beter kunnen. Als die punten worden aangepast, is er voor ons geen enkele belemmering om toe te treden tot het stelsel. Zeker niet nadat we vrijdag hebben gezien dat het echt werkt.’

Uitwisselen met meer PGO’s

Ook de Reinier Haga Groep (Reinier de Graaf, Haga, LangeLand) is tevreden over de geslaagde test. “Naast de uitwisseling tussen de ziekenhuizen met behulp van Zorg Informatie Bouwstenen kunnen we nu, op basis van dezelfde bouwstenen en dezelfde ICT-voorziening, ook uitwisselen met meerdere PGO’s”, aldus een woordvoerder.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!