Gegevensuitwisseling wordt in de snel digitaliserende zorgsector steeds belangrijker en de overheid wil dit zo optimaal mogelijk organiseren.

VWS lanceert publiekscampagne ‘Jouw gegevens, jouw beslissing’

Met het oog op de snel digitaliserende toekomst van de zorg lanceert de overheid een vernieuwende publiekscampagne: 'Jouw gegevens, jouw beslissing'. Deze campagne belicht het belang van het geven van bewuste toestemming voor gegevensdeling in de zorg. Tevens wijst de publiekscampagne op het bestaan van Mitz: een digitale oplossing voor mensen om toestemming te geven en overzicht te behouden over hun toestemmingskeuzen.

In het tijdperk van digitale vooruitgang speelt een weloverwogen gegevensuitwisseling een essentiële  rol in de zorg. Patiënten geven momenteel op diverse manieren toestemming voor het delen van hun medische informatie. Het loopt van handgeschreven formulieren tot het geven van telefonische goedkeuringen. Dit is een proces dat vaak leidt tot verwarring en gebrek aan overzicht. De overheid erkent dat deze kwestie een gestructureerde aanpak vereist. De Wegiz geeft de overheid zelfs een regierol met betrekking tot het stroomlijnen van digitale gegevensdeling tussen zorgaanbieders.

Noodzaak snelle gegevensuitwisseling

De urgentie voor een dergelijke regulering wordt onderstreept door de toenemende noodzaak van snelle en nauwkeurige gegevensuitwisseling, vooral in spoedsituaties waarbij elke seconde telt. Zonder expliciete toestemming van de patiënt kunnen zorgverleners geen medische gegevens delen, wat kan leiden tot vertragingen in de behandeling en extra belasting voor patiënten die hun medische geschiedenis bij de hand moeten houden. Maar ook de snelle digitalisering in de zorg, denk aan de gefaciliteerde opmars van PGO’s, maakt dat een overzichtelijke oplossing voor het ‘toestemmingsprobleem’ broodnodig is.

Publiekscampagne VWS

Om dit vraagstuk aan te pakken en burgers beter te informeren over hun rechten en de procedures omtrent gegevensuitwisseling, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de publiekcampagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ gelanceerd. Deze campagne heeft tot doel de bewustwording te vergroten over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Tevens wordt de nieuwe website www.zorgvoortoestemming.nl gepromoot; waar burgers kunnen leren hoe ze toestemming kunnen geven.

Minister Ernst Kuipers benadrukt het belang van deze campagne: “Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Een belangrijke voorwaarde voor gegevensuitwisseling is dat de patiënt of cliënt hiervoor toestemming geeft.”

Online toestemming geven via Mitz

Een andere belangrijke oplossingsrichting, waarop ook de publiekscampagne inhaakt, is Mitz. Dit is een landelijke online toestemmingsvoorziening die al sinds 18 januari 2023 officieel gebruikt mag worden. Mitz stelt mensen in staat hun toestemmingen gemakkelijk te regelen en te beheren, wat zorgt voor een beter overzicht en controle over wie hun medische gegevens kan inzien en gebruiken.

Hoewel nog niet alle zorgverleners Mitz gebruiken, is de verwachting dat velen zich de komende tijd zullen aansluiten. Het systeem is zo ontworpen dat zodra zorgverleners direct de toestemmingskeuzes van de patiënt kunnen inzien. Op MijnMitz.nl kunnen burgers binnenkort op toekomstbestendige wijze hun toestemmingskeuze vastleggen en aangeven of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen.

Deze ontwikkelingen zijn een stap voorwaarts in het waarborgen van de privacy van patiënten en het verzekeren van een efficiënte gegevensstroom binnen de zorgsector. Met de Wegiz als wettelijke basis en de implementatie van Mitz als praktische tool, pakt Nederland zo een voortrekkersrol wat betreft de digitalisering van de gezondheidszorg. Het is nu aan de burgers om zich te informeren en de regie te nemen over de controle van hun eigen medische gegevens.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?