Toestemmingskeuze burgers vastleggen in Mitz

30 januari 2023
Dic-Digitaal
Databeschikbaarheid
Nieuws

Op MijnMitz.nl kunnen burgers binnenkort op toekomstbestendige wijze hun toestemmingskeuze vastleggen of zorgaanbieders hun medische gegevens mogen delen. Hiermee is er een landelijke voorziening waarmee zorgaanbieders kunnen controleren of een patiënt toestemming heeft gegeven wanneer een behandelaar medische informatie opvraagt.

Op 18 januari jongsteleden werd daartoe een intentieverklaring voor de gecontroleerde livegang van Mitz ondertekend door diagnostisch centrum Star-shl, IT-dienstverlener Itzos en RSO RijnmondNet. Deze intentieverklaring werd ook ondertekend door VZVZ, de beheerder van het Mitz-platform voor toestemmingskeuze die de drie andere partijen tijdens de livegang zal gaan begeleiden.

Star-shl en MItz

Dat Star-shl aansluit op Mitz is allereerst omdat zij als eerstelijns diagnostisch centrum veel onderzoeken uitvoert, zoals oog-, cardiologie- en longonderzoek. Onderzoek die de afgelopen jaren vanuit de tweede lijn (ziekenhuizen) naar huisartsen verplaatst zijn. Star-shl heeft een ziekenhuisstatus voor de trombosedienst. Het marktgebied waarin zij werkzaam zijn, is vrij groot en beslaat heel Zuidwest-Nederland, met in totaal 200 locaties. Daaronder veel kleinere locaties voor alleen bloedafname.

“Wij zijn dossierhouder en beheren veel medische gegevens voor huisartsen”, vertelt Brian Sanderse, informatie-architect bij Star-shl. “Een deel van die informatie komt ook in het huisarts informatie systeem (HIS) te staan. Maar wij hebben alle originele data zoals beelden en metingen en kunnen die gegevens delen als bijvoorbeeld een ziekenhuis hierom vraagt. Daar is wel toestemming van de patiënt voor nodig.”

Toen Star-shl over dit initiatief hoorde lekker het hen beter dan digitalisering van de papieren toestemmingen waarover zij beschikken. Al deze toestemmingen van vele patiënten hoeven zij straks niet meer zelf te beheren. Mitz draagt er bovendien zorg voor dat alles juridisch en wettelijk goed geregeld is. Mitz biedt daarnaast patiënten het voordeel dat het aantal toestemmingsvragen sterk beperkt blijft. Hetgeen het voor de patiënt begrijpelijk en inzichtelijk maakt.

Eenduidige toestemmingskeuze

Met deze intentieverklaring is er nu een commitment om de komende maanden eventuele uitdagingen samen op te lossen onder begeleiding van Mitz-beheerder VZVZ. Regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) RijnmondNet ondersteunt in overleg met VZVZ als implementatiepartner Star-shl bij de introductie van Mitz.

“Wij omarmen alles dat met landelijke uitwisseling te maken heeft en zijn blij met Mitz als landelijke toestemmingsregistratie”, benadrukt Jan-Dennis de Graaff, Projectleider bij RijnmondNet.
Volgens De Graaf kan hiermee nu worden beschikt over een simpele manier om eenduidig de toestemmingskeuze vast te leggen voor gegevensuitwisseling. “Wij zijn er als RSO voor alle zorgaanbieders in de regio en willen graag aan de slag met Mitz. Ik ben blij dat Star-shl mee wil doen en een leverancier heeft die er klaar voor is.”

In de beginperiode kan het nog zo zijn dat een patiënt bij Star-shl de vraag krijgt om diens toestemming te geven op MijnMitz.nl en bijvoorbeeld bij een ziekenhuis een week later weer om toestemming wordt gevraagd. Naarmate steeds meer zorgaanbieders op Mitz aansluiten zal deze overlap volgens De Graaff verdwijnen. Bovendien zal de GLG een goede basis leggen om die ontwikkeling te versnellen.

Abonneren en notificeren

Mitz telt vier belangrijke functies: de open en gesloten vraag, en abonneren en notificeren. Met de laatste twee functies gaan de vier deelnemende partijen in de GLG aan de slag. Dit betekent dat Star-shl via een abonnement op de Mitz-connector van Itzos genotificeerd wordt, wanneer een patiënt een mutatie doorvoert in Mitz en dat in het uitwisselingssysteem kan vastleggen.
Voor alsnog staan alle toestemmingen op ‘nee’. “Er wordt naar gestreefd een nog te bepalen percentage van onze actieve populatie geregistreerd te krijgen via Mitz”, aldus Sanderse.

“Wie als patiënt op MijnMitz.nl een toestemming doorvoert - of intrekt - moet er uiteindelijk van uit kunnen gaan dat alle op Mitz aangesloten zorgaanbieders hiervan automatisch op de hoogte gesteld worden en dit in hun uitwisselingssystemen toepassen”, voegt Den Heijer van Itzos toe. De bronhouder blijft er volgens diens collega Beenen echter verantwoordelijk voor om – ook via Mitz – te controleren of er toestemming is om gegevens beschikbaar te stellen, als een andere instelling medische gegevens opvraagt. Het juiste antwoord kan worden verkregen door een eenvoudige check bij Mitz.

De wens is om snel te komen tot een landelijke standaard. Dit zal gebeuren wanneer andere softwareleveranciers snel zullen volgen, zodat steeds meer zorgaanbieders in de regio gebruik kunnen gaan maken van Mitz. De Graaff: “We zullen op basis van de ervaringen uit deze GLG in ieder geval zo veel mogelijk partijen helpen met hun implementatie, om zo voor momentum te zorgen in de regio.”