Realtime continue monitoring glucose voortaan deels in basispakket

13 juni 2017
Nieuws

Twee groepen diabetespatiënten kunnen volgens het Zorginstituut Nederland voortaan ook gebruik maken van de Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM)-methode. Hiermee is het mogelijk om continu de bloedsuikerwaarden te meten in plaats van af en toe via het prikken van bloed.

RTCGM valt voortaan onder het basispakket voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden, evenals voor personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën (lage/schommelende bloedsuikerspiegel). Voor een aantal andere specifieke diabetesgroepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

Het advies om de RTCGM voor deze groepen deel te laten uitmaken van het basispakket is afkomstig van de Rondetafel Diabeteszorg en opgevolgd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die dit hiermee adviseren aan de individuele zorgverzekeraars aldus het Zorginstituut.

De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Zorginstituut Nederland. Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.
RTGCM is het tweede concrete resultaat. Eerder al werd een advies overgenomen om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden.

Optimale regulatie van belang

Voor vrouwen met diabetes is optimale regulatie van de glucose van belang vanaf het moment van de conceptie. De betreffende vrouwen kunnen voortaan gebruik maken van RTCGM. Met deze methode wordt het glucosegehalte permanent in de gaten gehouden en kan direct op schommelingen worden gereageerd.

Omdat een zwangerschap pas drie tot vier weken na conceptie kan worden vastgesteld adviseert de Rondetafel Diabeteszorg om bij deze doelgroep al in de fase van voorbereiding op een zwangerschap RTCGM in te zetten. In Nederland gaat het om zo’n 65 vrouwen per jaar die hier voor in aanmerking komen en belangstelling hebben.

De andere groep die baat heeft bij dit besluit zijn mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen. Dit gaat in totaal om zo’n 1.400 mensen in Nederland.

Er is sprake van hypoglykemie wanneer iemand te weinig suiker in zijn bloed heeft. Het lichaam reageert daarop met waarschuwingssymptomen als bijvoorbeeld zweten en trillen. Mensen die de signalen van een hypo niet krijgen, of pas krijgen als de bloedglucose te laag is om nog zelf in te kunnen grijpen, kampen met ‘hypo unawareness’. Dat betekent dat iemand directe hulp van anderen nodig heeft om de bloedglucosespiegel te herstellen.

Voordelen voor meer groepen

Realtime Continue Glucose Monitoring (CGM) biedt ook voordelen aan diabetespatiënten die een zogeheten MDI-regime volgen (meerdere insuline-injecties dagelijks), niet alleen aan diabetici die een insulinepomp gebruiken. Dat bleek in februari uit een studie in het Journal of the American Medical Association (JAMA). De DIaMonD-studie (Multiple Daily Injections and Continuous Glucose Monitoring in Diabetes) toont dat CGM belangrijk is voor het verlagen van A1C en voor het verminderen van hypoglykemie bij diabetespatiënten die meerdere keren per dag insulineinjecties (MDI) gebruiken.

Real Time Continue Glucose Monitoring

Bij Real Time Continue Glucose Monitoring wordt iemands bloedglucosewaarde 24 uur per dag en om de 5 minuten gemeten. Dat geeft permanent een goed inzicht in het verloop. Meten gebeurt bijvoorbeeld door een glucosesensor: een flexibel naaldje dat net onder de huid is geplaatst.

Afgelopen maart kregen drie mensen met diabetes kregen als eerste Nederlanders de Eversense onderhuidse glucosesensor van Roche geïmplanteerd. Het Eversense CGM systeem is volgens de leverancier op dit moment de enige implanteerbare sensor die continu glucose meet (CGM). De sensor meet tot 90 dagen lang glucosewaarden. Glucosegegevens en -trends zijn af te lezen met behulp van de Eversense app op een smartphone. Daarnaast geven zowel de zender als de smartphone app een signaal af wanneer de glucosespiegel te hoog of te laag is.

Wearables, sensors ingezet voor RTGM

Wearables en sensors worden steeds vaker ingezet voor medische doeleinden zoals RTCGM. Zij kunnen beter monitoren wat de bloedsuikerwaardes zijn van diabetici dan dat men dit zelf kan via controle door bloed te prikken. Uit onderzoek van het VUmc bleek in september 2016 dat continue controle bij diabetes type 1 patiënten leidt tot veel minder risico’s op ernstige hypo’s.

Gebruikers van een CGM-systeem die op een meerdaags insuline regime staan, realiseren na 24 weken regelmatig CGM-gebruik, een verlaging van hun A1C met gemiddeld één procent. Ook merkten deelnemers aan het onderzoek die CGM toepasten dat zij langer binnen hun streefwaarden bleven en minder lang kampten met hypoglykemie, vergeleken bij deelnemers die geen CGM-systeem gebruikten voor glucosemonitoring maar een standaardmeter.