Regionale platforms faciliteren juiste gebruik e-health

ma 11 september 2017 - 08:57
Nieuws

Regionale e-health platforms kunnen toegepast worden om belangrijke maar gefragmenteerde ondersteuning door e-health van regionale GGZ-zorg te faciliteren. Dat stelt Rudolf Keijzer, algemeen directeur PRO Praktijksteun en een van de kartrekkers van regionale e-health-platformen, op de website van De Eerstelijns.

E-health is een belangrijke pijler voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de GGZ, zo meent Keijzer. Op dit moment worden e-health toepassingen zoals online therapie vaak slechts gefragmenteerd gebruikt. Zo is het niet meer dan een instrument dat binnen de verschillende domeinen per aanbieder afzonderlijk wordt gebruikt.

Ketenwijd inzetten e-health

Het concept e-health kan echter  heel goed over de gehele keten worden ingezet, waardoor écht kan worden samengewerkt, meent Keijzer. In samenwerking met Minddistrict ontwikkelde PRO Praktijksteun ‘eHealth in de keten’: een e-health-platform dat regionaal voordelen moet bieden voor zowel de cliënt als de zorgverlener.  Het platform levert volgens Keijzer (financieel) schaalvoordeel op, terwijl er tegelijk wordt ingezet op een goed gebruik van e-health instrumenten, passend bij de zorgzwaarte.

“Eén platform dat ervoor zorgt dat patiënten bij een doorverwijzing niet opnieuw hoeven te beginnen met een e-health-module,” legt Keijzer uit. “Waar oefeningen onthouden worden, zodat de patiënt toegang en regie heeft over zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie. Ook nadat de formele zorgverlening is gestopt. En dat voor kwalitatief betere, betaalbare en efficiëntere zorg, waarbij ingezet wordt op duurzame zelfredzaamheid.”

Ontstaan

De POH-GGZ maakt steeds meer gebruik van –health, zo schrijft Eerstelijns Zorg. Veel modules sluiten goed aan op de zorgzwaarte en klachten binnen de huisartsenzorg. Maar er is nog weinig afstemming en onderlinge communicatie over e-health toepassingen. Daardoor kan het zomaar gebeuren  bij een doorverwijzing van de patiënt, de volgende aanbieder in de keten ook met een e-health toepassing werkt, soms zelfs met exact dezelfde module.

Keijzer hierover: “Zonder e-health in de keten moet de patiënt na een verwijzing vaak opnieuw beginnen en wordt er een tweede keer betaald aan de eHealth-leverancier. Dat is onnodig inefficiënt. Vanuit het Triple Aim principe zijn we gaan kijken of we dat beter kunnen inrichten. Hieruit is het plan voor het inrichten van regionale eHealth-platforms ontstaan, uiteindelijk met de wens om één platform te creëren waarop alle leveranciers hun eHealth-oplossingen kunnen aanbieden.”

Schaalvoordeel mogelijk

Minddistrict kan sinds 2016 alle e-health-modules van de regio onderbrengen op één regionaal platform. Regio’s, voornamelijk gevormd rondom eerstelijnszorggroepen, kunnen zo door gezamenlijke inkoop hun eigen platform neerzetten tegen gereduceerde tarieven. Regio’s die al met een regionaal platform van Minddistrict werken, kunnen aanhaken. Omdat Praktijksteun dit op grote schaal ontwikkelt, moet dit partners in de regio schaalvoordeel bieden.