Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Release nationale contra-indicaties beschikbaar

Nictiz heeft een nieuwe release gepresenteerd omtrent de Nationale Classificatie Contra-indicaties. Het gaat om de zogeheten NCI-lijst, die bij zorgverleners zorgt voor eenheid van taal bij het uitwisselen van contra-indicaties. In de praktijk worden er voor contra-indicaties nog verschillende codes gebruikt. De NCI-lijst ondersteunt softwareleveranciers bij het vertalen van codes uit verschillende stelsels zodat er eenduidige info ontstaat.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Contra-indicaties zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden. Bekende contra-indicaties zijn: astma, diabetes en hoge bloeddruk. De Nationale Classificatie Contra-Indicaties (NCI-lijst) geeft de contra-indicaties waarop zorgverleners in Nederland medicatiebewaking kunnen uitvoeren. De contra-indicaties zijn eenduidig omschreven en gecodeerd om ervoor te zorgen dat zorgverleners dezelfde taal spreken bij het uitwisselen van gegevens.

Eenheid van taal

Eenheid van taal is bij het uitwisselen van gegevens in de medische sector belangrijk. Met de handleiding ‘Standaardisering gegevens’ van Nictiz zijn daarvoor handvatten beschikbaar voor zorgprofessionals. Het op een juiste wijze registreren van zorgprocessen aan de bron draagt bij aan de eenheid van taal. Om contra-indicaties vast te leggen worden nu nog verschillende codestelsels gebruikt. Om dat transparanter te maken is er één Nationale Contra-Indicatie-en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze lijst ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is.

Contra-indicaties  

Nieuw op deze release van de NCI-lijst is bradycardie, een hartritmestoornis waarbij het hart een traag of onregelmatig ritme heeft. Dit is een contra-indicatie omdat bij het inzetten van verkeerde medicatie een hartstilstand kan ontstaan. Bij deze patiënten moeten artsen dus extra voorzichtig zijn bij het voorschrijven van medicatie.

De contra-indicatie feochromocytoom, een zeldzame bijniermerg-tumor, is van de lijst verwijderd. Extra bewaking is voor deze groep patiënten niet nodig omdat zij op het moment dat ze deze aandoening hebben al specialistische zorg krijgen en dus al streng worden  gemonitord.  

De contra-indicatie slikstoornis is van naam veranderd en heet nu slikstoornis/slikprobleem. De aanduiding slikstoornis is verwarrend omdat iemand problemen kan hebben met het slikken van medicijnen, zonder dat er sprake is van een slikstoornis. Extra opletten bij het voorschrijven van medicatie blijft echter bij zowel een slikstoornis als bij een slikprobleem aan de orde.

Samenwerking voor NCI-lijst

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen KNMP, NHG, SHB, NVZA, FMS en Nictiz. Voor de nieuwe contra-indicaties die op de lijst staan moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld die direct na de presentatie van de lijst worden uitgewerkt door SHB en KNM.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen