Rivierenland begint actie voor toestemming delen gegevens

ma 13 december 2021 - 09:45
Toestemming-delen-medische-gegevens-MijnZR
Privacy
Nieuws

Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) is begonnen met een actie om patiënten te wijzen op het belang van het geven van toestemming (opt-in) om medische gegevens te delen. Reden hiervoor is dat informatie voor een behandeling zo altijd direct terecht komt bij de voor een behandeling relevante zorgverleners. Momenteel mag alleen de eigen arts medische gegevens inzien en delen met zorgverleners die bij de behandeling zijn betrokken. Komt een patiënt voor behandeling in een andere zorginstelling die niet in het dossier kan kijken, dan kan dit leiden tot vertraging in de zorg.

Het geven van toestemming is van belang als een patiënt bij een zorgverlener komt die hij of zij niet kent, stelt Rivierenland. Bijvoorbeeld de waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een arts op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ander ziekenhuis, een apotheker buiten de eigen woonplaats of een specialist in een ander ziekenhuis voor een second opinion. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener de medische gegevens kan bekijken die in het patiëntendossier staan. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.

Opt-in versus opt-out

In het landelijk EPD dat in 2011 door de Eerste kamer uit privacy-zorgen werd afgewezen, was toestemming middels een opt-out geregeld. Daarbij zijn medische gegevens altijd toegankelijk tenzij een patiënt hier geen toestemming voor geeft. De huidige regulering - WGBO en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg - stelt expliciete toestemming (opt-in) verplicht voor het beschikbaar stellen van medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen. De Patiëntenfederatie Nederland herhaalde onlangs onder meer in ICT&health haar pleidooi voor het invoeren van een opt-out-regeling.

Patiënten van Ziekenhuis Rivierenland kunnen voortaan zelf in het patiëntenportaal hun voorkeur kenbaar maken. Op de startpagina van MijnZR is, na inloggen met DigiD, een speciale knop beschikbaar waarmee de toestemming kan worden gegeven. Toestemming geven is ook mogelijk op de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis. Wie het liever persoonlijk regelt, kan terecht bij de inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis.

Belang van toestemming

Jeroen Slikkerveer, cardioloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) in Ziekenhuis Rivierenland, noemt het belangrijk dat iedereen goed nadenkt over de vraag: geeft u toestemming voor het delen van uw medische gegevens?

“Voor goede en veilige zorg is het belangrijk dat zorgverleners altijd over de actuele medische gegevens beschikken van patiënten. We realiseren ons natuurlijk dat medische gegevens het eigendom zijn van de patiënt. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met deze gegevens om. Als we die delen, doen we dat op een veilige, elektronisch manier. Maar alléén als er toestemming is. Als iemand geen toestemming heeft gegeven, kunnen zorgverleners uit andere organisaties die iemand behandelen diens gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties. Dat kan nadelig zijn voor een vlotte en veilige behandeling.”