Rotterdamse zorgaanbieders krijgen subsidie voor e-health senioren

19 december 2018
Nieuws

Twee Rotterdamse zorgaanbieders krijgen subsidie in het kader van 'Doorbraak eHealth'. Het gaat om zorginstelling Aafje (minirobot Tessa) en Wmo radar (technologische modelwoning). Dat schrijft het dagblad 010. Beide projecten stimuleren volgens de gemeente technologie die oudere Rotterdammers helpt om vitaal te zijn en te blijven.

De 'Subsidie eHealth' stimuleert het gebruik van technologische toepassingen die senioren helpt om vitaal te zijn en te blijven, aldus de website van de gemeente Rotterdam. Zowel nu als in de toekomst op een manier die aansluit bij hun behoefte, van zelfregie tot zorg en ondersteuning. De subsidie is vooral nodig om Rotterdamse aanbieders van zorg en/of welzijn een duwtje in de goede richting te geven om meer gebruik te maken van innovatieve technologische toepassingen. ”Technologie kan het leven van ouderen en de zorgmedewerkers en mantelzorgers om hen heen eenvoudiger maken”, stelt Sven de Langen, de voor de subsidieregeling verantwoordelijke wethouder van volksgezondheid, zorg, ouderen en sport. "Er zijn veel gave innovaties, maar het gaat er uiteindelijk om dat het ook gebruikt kan worden. Ziet iemand – of het nou de oudere zelf of zijn mantelzorger is – de meerwaarde ervan en helpt het hem in zijn dagelijks leven? De minirobot Tessa en de modelwoning zijn heel bruikbare technologische ontwikkelingen. Met een financiële impuls hoopt gemeente Rotterdam dat de organisaties het gebruik van e-health weten te stimuleren.”

E-health senioren

Rotterdam maakte de tijdelijke subsidieregeling voor het stimuleren van het gebruik van bestaande e-health toepassingen eind juni bekend. De gemeente volgde daarmee in de voetsporen van Den Haag. Dat is al langer bezig met het stimuleren van e-health toepassingen voor oudere inwoners. Het gemeentebestuur sprak destijds de verwachting uit dat met de regeling in het kader van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) één of meerdere aanbieders het gebruik van e-health kunnen opschalen. De gemeente benadrukte dat het niet om het ontwikkelen van e-health ging, maar om het gebruik van bestaande e-health-diensten te stimuleren onder oudere Rotterdammers (55+), hun mantelzorgers en zorgaanbieders. In totaal was er een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Tot 1 september 2018 konden zorgaanbieders voorstellen indienen om in aanmerking te komen voor de subsidie, waarbij zij zelf minimaal de helft van het totaalbudget voor de e-health dienst moesten financieren. Als er geld overbleef, kon er tussen 1 november 2018 en 31 januari 2019 opnieuw een aanvraag worden ingediend. Volgens de website van de gemeente is het subsidieplafond echter bereikt.

Modelwoning Wmo radar

Wmo radar krijgt een subsidiebedrag van 67.290 euro. Daarmee kunnen zij in Overschie een modelwoning openen waarin ouderen kunnen kennismaken met technologische toepassingen die hen helpen langer en veilig zelfstandig te wonen, vergelijkbaar met het project iZi gezond Lang Thuis van de gemeente Den Haag. Joke van Kervel, projectleider senioren van Wmo radar, vertelt dat er in een serviceflat een woning ingericht wordt met technologie. "Maar in huiselijke sfeer. Ouderen in de buurt moeten makkelijk binnenlopen en zich er op hun gemak voelen. Mensen kunnen kennismaken met technologie, maar ook meenemen om thuis uit te proberen." Mantelzorgers en zorgmedewerkers zijn ook welkom, benadrukt Van Kervel.

Testen minirobot Tessa

Zorginstelling Aafje krijgt 26.500 euro om het gebruik van minirobot Tessa op grotere schaal te testen onder hun oudere cliënten. "Deze subsidie helpt ons enorm", vertelt Gerwin Vis, aanjager innovatie en verpleegkundige bij de zorginstelling in Dagblad 010. "In de zorg is het vaak sprokkelen om budget voor nieuwe technologieën. Met deze steun kunnen we nu op grotere schaal testen voor wie Tessa een welkome aanvulling is." Volgens Vis brengt de sociale robot met voorgeprogrammeerde vragen als ‘Is het gelukt om uw huiskamer te stofzuigen?’ voor senioren structuur aan in de dag. Bovendien worden mantelzorgers met ontlast, waardoor er meer tijd ontstaat voor het echt menselijke contact.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!