Samenwerking Nederland en China in ouderenzorg

wo 26 oktober 2016 - 11:58
Nieuws

Nederlandse staatssecretaris Martin van Rijn, van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een driejarige overeenkomst getekend met zijn Chinese tegenhanger; Gao Xiaobing. Met het tekenen van deze overeenkomst geven de mannen het startsein voor kruisbestuiving op het gebied van ouderenzorg. Beide landen geven aan veel van elkaar te kunnen opsteken.

Vergrijzing

Vergrijzing van de bevolking is in beide landen een probleem. China heeft zelfs te kampen met de snelst vergrijzende bevolking ter wereld. De verwachting is dat het land in 2050 440 miljoen mensen boven de 60 jaar huist. China heeft bovendien de kampen met lage pensioenen, afnemende mantelzorg door de langdurige eenkindpolitiek en een trek van jongeren naar steden. Een nieuw systeem is dan ook noodzakelijk.

In Nederland staat de prognose op 4.7 miljoen 65-plussers in 2040. Het grootste probleem voor Nederland is het opvangen van de (zorg)kosten door een relatief kleinere groep werkenden. Voor beide landen is kennisvergroting op het gebied van ouderenzorg dan ook van groot belang.

Andere cultuur, andere aanpak

Hoewel beide landen te maken hebben met vergrijzing, is het verschil in schaal groot, aldus Van Rijn. Nederland telt immers maar drie miljoen mensen meer dan China’s grootste stad; Shanghai. Toch komen beide landen voor dezelfde uitdagingen te staan, wat een kans creëert om van elkaar te leren. Zo heeft China interesse in het Nederlandse systeem; waarin verpleeghuizen, wijkverpleging en begeleiding thuis elkaar versterken. Nederland kan daarentegen iets opsteken van de rol van sociale cohesie in de ouderenzorg in China. Daar is het sinds jaar en dag gebruikelijk dat familie en de lokale gemeenschap een grote rol spelen.

Samenwerken en samen leren

Met deze nieuwe overeenkomst worden deuren geopend tot een nieuwe samenwerking. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit beide landen worden aangemoedigd kennis uit te wisselen, opleidingen en trainingen te organiseren en beleid te ontwikkelen. Denk hierbij aan het organiseren van verpleeghuiszorg, thuiszorg en wijkverpleging voor ouderen die thuis blijven wonen. De samenwerking zal daarnaast een focus leggen op innovatie in de gezondheidszorg en e-Health.