Samenwerking voor betaalbare en toegankelijke geneesmiddelen

24 mei 2024
Medicatie
Nieuws

De bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis en Focus Care gaan samenwerken onder de naam PharmaHelder om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar blijven. Het sterk toenemende geneesmiddelentekort in Nederland stuwt de prijzen omhoog. Door hun krachten te bundelen willen beide partijen dit probleem aanpakken.

“We willen ervoor zorgen dat noodzakelijke geneesmiddelen ook in de toekomst beschikbaar blijven, voor álle ziekenhuizen”, zeggen Ralph van Wezel, gevestigd ziekenhuisapotheker van het Catharina Ziekenhuis, en Maurits Haasnoot, CEO en eigenaar van Focus Care. “Dit doen we door ziekenhuisbereidingen tegen een eerlijke prijs te registreren, produceren, verpakken en distribueren.” Van Wezel legt uit wat het probleem is: “Wij produceren meer dan honderd geneesmiddelen voor onszelf en andere ziekenhuizen. Soms vinden kleine farmaceuten een van die producten interessant. Zij claimen het dan, registreren het en brengen het vervolgens vaak voor veel hogere prijzen op de markt.”

Ongewenste effecten

Het gevolg is dat de ziekenhuisapotheek het geneesmiddel dan niet meer mag doorleveren aan andere ziekenhuizen en het tegen een hogere prijs moet inkopen bij die commerciële partij. Dat leidt tot hogere uitgaven voor geneesmiddelen in Nederlandse ziekenhuizen, wat maatschappelijk niet wenselijk is. Ook wordt het voor de ziekenhuisapotheek zo moeilijker om haar businessmodel in stand te houden. Van Wezel: “We hebben geen winstoogmerk. We willen geneesmiddelen produceren die het verschil maken voor de patiënt. Maar we moeten natuurlijk wel onze kosten kunnen dekken. Daardoor komt ook de beschikbaarheid van noodzakelijke medicatie die we voor een kleine patiëntengroep maken onder druk te staan.”

De ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis, die zelf een kennis- en opleidingscentrum voor geneesmiddelenproductie is, ging daarom op zoek naar een samenwerkingspartner. “We weten en kunnen veel, maar we hebben geen kennis op het gebied van registraties. Bovendien zijn we te klein om zelfstandig producten te registreren”, vertelt Van Wezel. “Daarom zochten we naar partner die ook het maatschappelijk belang voor ogen heeft.” Volgens Haasnoot vullen Focus Care en de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis elkaar heel goed aan.

Unieke publiek-private samenwerking

Volgens Van Wezel is PharmaHelder een uniek concept. “Een publiek-private constructie zoals deze komt niet vaak voor. Ik ken geen ander samenwerkingsmodel waar het op deze manier wordt toegepast. We staan ervoor open om in de toekomst ook andere bereidende ziekenhuisapotheken te laten aansluiten bij PharmaHelder. Zo kunnen we bijdragen aan het behoud van kennis en expertise in de Nederlandse ziekenhuiswereld.”

Het in 2003 opgerichte familiebedrijf Focus Care beschikt over een sterk netwerk van nationale en internationale partners en is gericht op de Nederlandse markt. Binnen PharmaHelder zal het bedrijf zich bezighouden met het registreren, verpakken en vervoeren van geneesmiddelen en de kwaliteitscontrole.

Haasnoot: “Via deze samenwerking kunnen wij nieuwe kennis en ervaring opdoen binnen de ziekenhuissector. We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke rol te vervullen en noodzakelijke medicatie toegankelijk te houden. Dankzij deze samenwerking zijn we minder afhankelijk van het buitenland en van grote farmaceutische bedrijven elders.”

Medicijnverspilling voorkomen

Een andere manier om de kosten te drukken, is door verspilling van dure medicijnen tegen te gaan. Hiertoe is enkele jaren geleden het platform PharmaSwap opgericht, waar apothekers medicatie die over is virtueel uitwisselen. Het platform maakte twee jaar geleden een stormachtige groei door en won zelfs een Europese prijs vanwege het duurzame karakter.