Samenwerking zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord van start

17 februari 2015
langerthuiswonen
Innovatie
Nieuws

Op woensdag 11 februari 2015 is in Hoorn de samenwerkingsovereenkomst getekend door alle partijen voor het Vitaal Thuis project in Noord-Holland noord. Dat ondersteunt mensen met een zorgvraag om langer thuis te blijven wonen met behulp van techniek en domotica. Zij willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord te voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen.

Zorgorganisaties Evean, Omring en Wilgaerden, de gemeente Hoorn, het domotica cluster van gemeenten in regio Alkmaar en zes installateurs uit West-Friesland, de Zaanstreek en Alkmaar spraken hun ambitie uit om zorgconsumenten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Dit is het eerste brede samenwerkingsverband dat zich committeert aan de doelstellingen van het Vitaal Thuis-project van ActiZ en VitaValley.

10.000 woonzorgprojecten
De samenwerking is het resultaat van het Vitaal Thuis project. Vitaal Thuis heeft zorgorganisaties, overheden en installatiebedrijven aan tafel gebracht om de grootschalige uitrol van betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en faciliteren. In het kader van het Vitaal Thuis project worden in Nederland tien regionale samenwerkingsverbanden opgezet om zorgvraag en zorgaanbod in huis op een innovatieve wijze op elkaar af te stemmen. Het streven is om binnen 2 jaar in die tien regio’s 10.000 woonzorgprojecten voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevenden te realiseren.

Het doel van het Vitaal Thuis project

De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen worden geholpen om langer zelfstandig thuis te wonen met technische zorgoplossingen in de eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe, welk belang door de recente wijzigingen in de zorgwetgeving wordt versterkt. Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven spelen gezamenlijk een belangrijke rol in het toepassen en verbeteren van de juiste technische zorgoplossingen.

In Noord-Holland noord wordt dit project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau.