Sensire brengt e-health activiteiten onder in zelfstandige dochter NAAST

9 januari 2018
Sensire
eHealth
Nieuws

Sensire heeft haar e-health activiteiten verzelfstandigd. De nieuwe organisatie biedt onder de naam NAAST sinds 1 januari 2018 in heel Nederland zorg op afstand. Het doel van de verzelfstandiging is volgens de thuisorganisatie voor haar klanten zowel de kwaliteit van zorg als de kwaliteit van leven te verbeteren.

Onder zorg op afstand omvat Sensire alle manieren waarop zorg niet wordt gegeven via persoonlijk contact, maar via de computer of de telefoon. Bij Sensire werd dat tot nu toe gedaan door het Medisch Service Centrum (MSC), de voorloper van NAAST. NAAST is voortaan een zelfstandige onderneming onder Sensire. Het was al langer bekend dat Sensire de organisatie wilde verzelfstandigen.

MSC voor derde partijen

Het MSC is een enkele jaren geleden gelanceerd initiatief van Sensire, waarbij aan cliënten eerstelijns hulp wordt geboden: via de telefoon, online, via beeldzorg. Bij het MSC, nu NAAST, zitten dag en nacht verpleegkundigen die reageren op personenalarmering en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de inname van medicijnen. Zo hoeven mensen minder voor controles naar de dokter of het ziekenhuis, terwijl hun gezondheid en verzorging veel nauwkeuriger worden gevolgd. Omdat een dergelijk dienstencentrum voor Sensire ook bijna niet meer alleen te bekostigen is, werden de diensten van het centrum voor derde partijen beschikbaar gesteld. Voor Sensire had dat als voordeel dat er kostenefficiënter gewerkt werd, voor andere zorgaanbieders dat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. NAAST beoordeelt al langer hartfilmpjes van klanten die via huisartsen vanuit heel Nederland komen en staat veel zorgaanbieders bij in het dubbelchecken van de toediening van medicatie. In totaal zijn al 45 zorginstellingen klant. Recent nog werd bekend dat zorgorganisatie BrabantZorg gebruik gaat maken van de diensten van het MSC. Ook de InBeeld-oplossing voor zorg op afstand voor COPD-patiënten en mensen met hartfalen wordt ondersteund via het Medisch Service Center. De InBeeld-dienst is een initiatief van Sensire, het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) en verzekeraar Menzis, met technische ondersteuning van FocusCura.

Ambities in e-health waarmaken

De verzelfstandiging stelt NAAST volgens Sensire in staat om niet alleen zelf als zorgorganisatie een koploper te worden in de digitale transitie van de zorg, maar ook om de ambities van andere zorgaanbieders in e-health waar te maken. Voor zorgaanbieders is zorg op afstand een onontkoombaar middel om de groeiende vraag naar zorg betaalbaar en efficiënt te houden. René Baljon is aangesteld als directeur van NAAST. Baljon leidde eerder in Rotterdam, waar het Brandwondencentrum van het Medisch Centrum Rijnmond Zuid en stond 16 jaar aan het hoofd van Het Oogzorgnetwerk. Hij is ook voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg. Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, stelt dat de thuiszorgorganisatie altijd de visie gehad dat digitale zorgverlening de toekomst is. “Daar hebben we dan ook al veel in geïnvesteerd. Met de verzelfstandiging kan NAAST zich verder ontwikkelen en nog beter voldoen aan de wensen van onze klanten in het land.”

Uitbouw bestaande dienstenpakket

Nu NAAST op 1 januari 2018 als zelfstandige onderneming onder Sensire doorgaat, kan het volgens Baljon de vleugels verder uitspreiden in Nederland. Baljon wil met NAAST het bestaande dienstenpakket uitbouwen. “Wij onderscheiden ons nu al door diensten als hartritmediagnostiek en het monitoren van chronisch zieken met aandoeningen als COPD en hartfalen. Door dit te combineren met diensten als personenalarmering kunnen wij klanten in elke fase van hun leven ondersteunen.”

Sterke verandering zorg

NAAST wordt zo deel van een ontwikkeling die volgens Baljon onontkoombaar is. “Iedereen is ervan overtuigd dat de zorg sterk gaat veranderen. We staan voor een ommekeer, maar we worstelen daar ook allemaal mee. De vraag naar zorg blijft toenemen, terwijl de capaciteit om zorg te verlenen kleiner is. Dat betekent dat we delen van de zorg moeten ontlasten en anders moeten inrichten. Het mooie is, dat het mes aan twee kanten kan snijden. Natuurlijk wil je mensen het persoonlijke contact geven dat nodig en fijn is. Maar waar dat persoonlijke contact niet echt nodig is, geef je mensen ook vrijheid terug.” Daarbij komt dat zorg op afstand de zorg ook kan verbeteren op punten waarop ook de verpleegkundige of verzorgende aan huis maar beperkt invloed heeft. Een van de grootste problemen bij zorg thuis is medicatie-ontrouw. Mensen nemen hun medicijnen vaak niet in, bijvoorbeeld omdat ze het vergeten. Een oplossing hier zijn medicijndispensers zoals de Medido, een elektronische medicijnendoos die een signaal geeft als er een medicijn moet worden ingenomen en dan ook de juiste dosering aanreikt. “Maar de Medido wordt nog veel te weinig ingezet. Er zijn er in Nederland nu zo’n 3000, terwijl dat er zeven keer zoveel zouden moeten zijn.”