Search
Close this search box.
Search

SKR: ‘Uitkomstinformatie maakt zorg beter’

Informatie die uit kwaliteitsregistraties wordt gehaald, helpt de zorg vooruit. Dat is een kernconclusie van het recente onderzoek ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Artsen gebruiken de data uit betreffende registraties steeds intensiever om de resultaten structureel in beeld te brengen, verbeterpunten te bespreken en verbeterprojecten te starten. Kwaliteitsregistraties leiden zo dus tot een verbetering van de kwaliteit van zorg.

De afgelopen twee jaar hebben inzichten in de uitkomsten van kwaliteitsregistraties geleid tot vele verbeterprojecten. Gemiddeld gaat het om 2,7 verbeterprojecten per aandoening per centrum. Op die manier is de kwaliteit van de zorg voortdurend in beeld én wordt er werk gemaakt van daadwerkelijke verbeteringen. In het SKR-onderzoek lezen we dan ook: ‘Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg.’

Het onderzoek laat volgens dr. Niki Medendorp, die als projectleider NHR betrokken was bij dit onderzoek, zien dat een betrouwbare kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het starten van verbeterprojecten in de centra en de voortdurende verbetering van de zorg. “Het is mooi om te zien dat dankzij intensieve bijdragen, van data-invoer tot analyse, zoveel waardevolle inzichten naar voren komen”.

Weerbarstige praktijk

Een positief onderzoek dat aantoont dat kwaliteitsregistraties de zorg vooruit kunnen helpen. Dat is belangrijk, want in de praktijk roepen de vele kwaliteitsregistraties nog wel eens vragen op. Vooral op microniveau gaat het lang niet altijd goed. Met name de versnippering van info en het vele dubbelwerk zorgen voor ergernis. Goede en eenduidige registratie aan de bron, maar ook het hergebruik van gegevens blijkt in de praktijk regelmatig weerbarstig.

Maar het is zeker zo dat daar hard aan gewerkt wordt en ook de nodige vooruitgang wordt geboekt. Kwaliteitsregistratie is nu eenmaal work in progress en zeker is dat uitkomstgerichte zorg gewoon noodzakelijk is om de beoogde zorgtransformatie daadwerkelijk te realiseren. Het ministerie van VWS ziet dit ook en heeft hiervoor zelfs speciaal het programma uitkomstgerichte zorg opgetuigd. Hiernaast past het werken met een continue leer- en verbetercyclus binnen het kader ‘Passende Zorg’, zoals omschreven binnen het Integraal Zorg Akkoord. Het gebruik van kwalitatieve uitkomstinformatie voor verbeterprocessen speelt daarin namelijk een grote rol.

Doel onderzoek SKR

Het doel van het onderzoek van SKR was om te onderzoeken hoe centra uitkomstinformatie van de diverse registraties toepassen in verbetercycli. Het onderzoek is uitgevoerd bij centra deelnemend aan de registraties Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI),  Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) middels vragenlijsten en interviews. De uitkomsten hiervan zijn met het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model verder in kaart gebracht. Met 127 ingevulde vragenlijsten en 18 diepte-interviews,  verdeeld over 5 kwaliteitsregistraties, kon een betrouwbaar beeld worden geschetst omtrent het gebruik van uitkomstinformatie in de Nederlandse zorg.

Betere kwaliteit dankzij uitkomstinformatie

Het blijkt dat uitkomstinformatie actief wordt gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Zo is het bespreken en interpreteren van de data een standaard onderdeel van het werkproces bij elk van de onderzochte ziekenhuizen. Alle respondenten geven aan dat de indicatoren in kaart worden gebracht en in de vakgroep besproken. Ook bijna 100 % van alle deelnemers aan het onderzoek gebruikt landelijke dashboards en 62% heeft daarnaast de beschikking over een eigen dashboard. In de afgelopen twee jaar zijn er gemiddeld 3,2 aanvullende analyses uitgevoerd per centrum ten behoeve van de selectie van verbeterinitiatieven; gemiddeld zijn er vervolgens 2,7 verbeterinitiatieven geïnitieerd per centrum.

Uitkomstinformatie & verbetercycli

De onderzoekers hebben gekeken hoe uitkomstinformatie gebruikt wordt voor verbetercycli binnen vijf verschillende specialismen en de bijbehorende registraties. Dit zijn cardiochirurgie & cardiologie (NHR), dialyse (Nefrovisie), intensive care (NICE), orthopedische heup- of knievervanging (LROI) en zorg rondom levertumoren (DICA). Ook geeft het rapport handvatten om deze informatie beter in te zetten voor verbetercycli en patiëntenzorg. Naast verdiepende interviews is hiervoor gebruik gemaakt van het zogeheten Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?