Slingeland voert aanpassingen in EPD door

ma 14 januari 2019 - 10:25
Slingeland
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem vernieuwt het digitale ziekenhuisinformatiesysteem (EPD) HiX. Het gaat volgens het ziekenhuis om een noodzakelijke aanpassing die vanaf donderdagavond 17 januari wordt doorgevoerd. Acute patiënten worden gedurende de aanpassing niet in het Slingeland behandeld. Ook is het patiëntportaal Mijn Slingeland tijdelijk niet bereikbaar. De aanpassingen binnen HiX moeten er voor zorgen dat het EPD weer up to date is, zo laat het ziekenhuis weten.

De werkzaamheden aan het EPD zullen tot uiterlijk vrijdagochtend 18 januari 06.00 uur duren. Als gevolg van de aanpassingen kunnen de gegevens in het systeem, waaronder patiëntgegevens, gedurende deze avond en nacht niet ingevoerd of bijgewerkt worden. De zorgverleners kunnen de informatie in het systeem wel raadplegen vanuit een ‘alleen lezen’ versie.

Veilige zorg garanderen

Het ziekenhuis stelt dat het tijdens de omzetting de risico’s voor patiënten zo beperkt mogelijk wil houden en veilige zorg wil garanderen. Daarom worden acute patiënten niet in het Slingeland behandeld worden. Het gaat om de Spoedeisende hulp, Hartbewaking, Stroke Care Unit, Eerste Harthulp en acute Kindergeneeskunde. Met ambulancedienst, huisartsen, huisartsenpost en omliggende ziekenhuizen is afgesproken dat patiënten in deze periode niet naar het Slingeland Ziekenhuis worden verwezen voor acute zorg. Ambulances brengen patiënten naar de omliggende ziekenhuizen. De acute geboortezorg zal wel gewoon in het Slingeland Ziekenhuis plaatsvinden. Ook de zorg voor patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, ondervindt hiervan geen hinder.

Invoering EPD

Het systeem van ChipSoft werd in het voorjaar van 2015 ingevoerd. Het doel was om volledig digitaal te kunnen werken. Directeur Patiëntenzorg Erwin Bomers noemde de EPD-livegang destijds een vereiste voor Slingeland. “De ziekenhuisbrede beschikbaarheid van digitale gegevens is noodzakelijk om betere patiëntenzorg te kunnen leveren én om patiënten toegang te geven tot hun medische informatie. Ook de eenduidige registratie van patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg.” Verder wilde het Slingeland al voorsorteren op het digitaal kunnen aanbieden van medische gegevens aan patiënten en hen meer betrekken bij hun behandelproces en gezondheid. Daarvoor werd anderhalf jaar later – september 2016 - een patiëntportaal op basis van het ChipSoft-platform in gebruik genomen. Dit moest patiënten meer regie geven over hun eigen gezondheid, aldus Bomers. Hij wees op de plannen van toenmalig VWS-minister Schippers om in dit kader e-health te stimuleren. De beveiligde website Mijn Slingeland – toegankelijk via pc of tablet - bevat onder meer uitslagen van onderzoeken, verslagen van zorgverleners, operatieverslagen en (verwijs)brieven. Verder werd het mogelijk om online afspraken te maken, digitaal vragenlijsten in te vullen en online contact te hebben met zorgverleners via een elektronisch consult (e-consult).

Voorloper met patiëntportaal

Het Slingeland was met het patiëntportaal een voorloper in de ziekenhuisector. In 2016 beschikte pas een kwart van de ziekenhuizen in Nederland (22) over een dergelijk portaal, zo bleek uit jaarlijks onderzoek van Nictiz. Twee jaar later, in september 2018, waren dat er 49.

Update ICT-systemen Martini

Het Martini Ziekenhuis In Groningen heeft in de nacht van 12 op 13 januari een update uitgevoerd van zijn ICT-systemen Dat was volgens het ziekenhuis nodig voor de veiligheid van de systemen, nu en in de toekomst. De update begon om 03.00 uur en vanaf 05.00 uur waren alle systemen weer in de lucht. De Spoedeisende Hulp en het Brandwondencentrum waren vanaf dat moment weer open. Het Martini Ziekenhuis had maatregelen genomen om tijdens de update veilige zorg te kunnen waarborgen. Zo hadden artsen en verpleegkundigen op papier beschikking over de patiëntendossiers en waren omliggende ziekenhuizen geïnformeerd over de twee uur durende sluiting van de Spoedeisende Hulp en het Brandwondencentrum.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!